Nowe zasady będą obowiązywały już w najbliższych wyborach do PE 25 maja.

Próg naruszał zasadę równości wyborów i równości szans partii politycznych - powiedział prezes TK Andreas Vosskuhle. Każdy głos oddany w wyborach musi mieć taką samą wartość - wyjaśnił sędzia. Dotychczas zarówno w wyborach do Bundestagu, jak i do PE obowiązywał 5-proc. próg wyborczy. TK zakwestionował to ograniczenie w 2011 roku. Uchwalona po tym orzeczeniu ustawa obniżyła próg do 3 proc. Dziewiętnaście ugrupowań, w tym skrajnie prawicowa NPD i Piraci, zaskarżyło także to rozwiązanie.

Orzeczenie TK nie dotyczy wyborów parlamentarnych w Niemczech, gdzie 5-procentowy próg zachowuje ważność.