Pierwszych nagrań dokonano jesienią 2011 r. Łącznie w całej Polsce protokołem elektronicznym objęto dotychczas 239 sądów. Rozprawy są utrwalane na 2267 salach sądowych w 11 sądach apelacyjnych, 45 sądach okręgowych i - jak odtąd - 183 sądach rejonowych z apelacji: wrocławskiej, białostockiej, warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej i gdańskiej.

Kwestie standardów i dobrych praktyk odnoszących się do e-usług w administracji publicznej, a w szczególności w wymiarze sprawiedliwości, są tematem rozpoczętej w poniedziałek w Warszawie dwudniowej międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli resortów sprawiedliwości i cyfryzacji, sędziów i ekspertów od systemów informatycznych. W obradach udział biorą także goście z Rumunii i Litwy.

"Dzięki pracy informatyków w sądach możliwy staje się ciągły rozwój technologiczny wymiaru sprawiedliwości. (...) Wszystkim nam przyświeca jeden cel, aby nowoczesne technologie ułatwiały obywatelom, klientom sądów i ich pracownikom wykonywanie codziennych zadań" - powiedział wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak zwracając się do uczestników konferencji. Dodał, że technologie te "zwiększają transparentność funkcjonowania państwa", zaś dzięki nim "wymiar sprawiedliwości staje się efektywniejszy i bardziej przyjazny".

Nagrywanie rozpraw cywilnych umożliwiła ustawa, która weszła w życie w lipcu 2010 r. Zasadą stało się sporządzanie podczas rozprawy cywilnej protokołu elektronicznego, czyli zapisu dokonanego za pomocą urządzeń nagrywających. W sposób pisemny jest tylko sporządzany protokół skrócony, w którym jest informacja o miejscu i dacie posiedzenia, nazwiskach sędziów, stron, oznaczeniu sprawy oraz zarządzeniach i orzeczeniach wydanych na posiedzeniu.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Ponadto - jak poinformował w poniedziałek resort sprawiedliwości - ponad 1,5 tys. sal rozpraw zostało wyposażonych w sprzęt umożliwiający organizowanie wideokonferencji pozwalających na np. przesłuchanie świadka na odległość.

"Z protokołem elektronicznym wiąże się inny system: digitalizacji akt postępowań przygotowawczych, czyli zapisywania ich, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania w postaci cyfrowej" - wskazało MS.

Projekt digitalizacji realizuje Prokuratura Krajowa, a jego celem jest udostępnianie akt w formie elektronicznej obywatelom, którzy są stroną postępowań prokuratorskich - pokrzywdzonym, ich pełnomocnikom oraz oskarżonym i ich obrońcom.

Jak poinformowano dotychczas zdigitalizowano ponad 44 tys. tomów akt w 3760 sprawach.

Resort sprawiedliwości wprowadza i nadzoruje także inne - omawiane podczas konferencji - systemy informatyczne. Chodzi np. o elektroniczną księgę wieczystą, elektroniczny rejestr sądowy, czy o platformę e-płatności służącą do uiszczania opłat sądowych. Z tej ostatniej będzie można korzystać - jak zapowiada resort - od początku przyszłego roku. (PAP)