Regulacje przewidujące m.in. składanie wniosków i zapytań o udzielenie informacji z KRK drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie tą samą drogą informacji z rejestru przez osoby fizyczne oraz inne podmioty składające takie wnioski lub zapytania Sejm uchwalił w grudniu zeszłego roku.

"Niestety został naruszony harmonogram realizacji tych zmian, nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg" - mówił Borys Budka (PO) przedstawiając projekt zgłoszony przez grupę posłów Platformy. W uzasadnieniu propozycji zaznaczono, że obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dobiega już końca, ale termin zakończenia procedury wypadnie po nowym roku. Dlatego konieczne jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów tak, aby umożliwić zakończenie przygotowania systemu przez wykonawcę.

Wprowadzane zmiany odnoszące się do uzyskiwania informacji z KRK są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest popierany przez resort sprawiedliwości. Za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany głosowało ośmiu członków komisji, nikt nie był przeciw, pięciu posłów wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie.