Ważnym elementem nowego projektu jest propozycja, by osoby posiadające udokumentowany przebieg ubezpieczenia w jednym państwie członkowskim UE mogły starać się o lepsze warunki ubezpieczenia w innym kraju.

"W przypadku wyjazdu za granicę i wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego w innym państwie członkowskim UE dotychczasowy przebieg ubezpieczenia będzie traktowany w taki sam sposób, jak w przypadku krajowych posiadaczy ubezpieczenia. To dobra wiadomość dla tych, którzy przemieszczają się po terenie całej UE, a także dla wszystkich obywateli UE" - wyjaśniał na konferencji prasowej komisarz Valdis Dombrovskis odpowiedzialny za usługi finansowe.

Z kolei komisarz ds. konkurencyjności Jyrki Katainen podkreślił, że nowa dyrektywa zwiększa również dostęp do odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych, gdy ubezpieczyciel w danym kraju okazuje się niewypłacalny. Oprócz tego pozwoli skuteczniej walczyć z kierowcami, którzy jeżdżą nieubezpieczonymi samochodami.

Według propozycji KE w sytuacji, gdy ubezpieczyciel pojazdu odpowiedzialnego za wypadek jest niewypłacalny, osoby poszkodowane będą mogły szybko uzyskać pełną rekompensatę w państwie członkowskim, w którym mieszkają. Takie rozwiązanie zagwarantuje, że w sytuacjach transgranicznych ostateczna odpowiedzialność finansowa będzie spoczywać na sektorze ubezpieczeń rodzimego państwa ubezpieczyciela, dzięki czemu poszkodowani będą mogli otrzymać odszkodowanie stosunkowo szybko.

Ponadto zgodnie z propozycją uprawnienia państw członkowskich do podejmowania działań eliminujących z ruchu pojazdy nieubezpieczone mają zostać znacznie wzmocnione.

Obywatele UE będą mogli też korzystać z takiego samego poziomu minimalnej ochrony podczas podróży po terytorium całej UE. We wniosku ujednolicono minimalne poziomy ochrony dla całego obszaru UE w przypadku poszkodowania osoby lub szkody materialnej - obecne minimalne poziomy w poszczególnych państwach różnią się od siebie.


Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych
>>

W swojej propozycji KE podkreśla, że dla zwiększenia pewności prawa we wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy uwzględniono najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Nowe przepisy w szczególności precyzują, że ubezpieczeniem objęte są wypadki spowodowane podczas normalnego użytkowania pojazdu do celów transportu, w tym podczas jego używania na terenie prywatnej nieruchomości.

Pierwsza unijna dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych została przyjęta w 1972 roku. Jej celem była ochrona osób poszkodowanych w wypadkach w ruchu drogowym oraz ułatwienie swobodnego przemieszczania się pojazdów silnikowych między państwami członkowskimi. Następnie pięć dyrektyw dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych stopniowo wzmacniało tego rodzaju ochronę. W 2009 roku zostały one połączone w jedną unijną dyrektywę w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych (dyrektywa 2009/103/WE).

W czerwcu 2016 roku KE rozpoczęła prace nad oceną dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, które obejmowały konsultacje publiczne przeprowadzone w okresie od lipca do października 2017 roku. Przedstawione w czwartek zmiany dyrektywy są wynikiem przeprowadzonej oceny.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)