„Taki wniosek jest potrzebny Żydom po to, by potwierdzić zgodność obowiązujących przepisów prawa wyznaniowego z polską konstytucją, a innym mniejszościom, by przywrócić im konstytucyjne prawo do swobód religijnych, których zostały pozbawione piątkową decyzją Sejmu” – podkreślił Kadlcik.

Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich poinformował, że Związek prowadzi analizę obecnej sytuacji prawnej w kontekście przepisów konstytucji, w szczególności art. 25 i 53, które stanowią gwarancję i wolność zachowania tradycji i obyczajów przez mniejszości wyznaniowe.

„Wydaje nam się, że obowiązująca nas od 1997 roku ustawa o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich daje prawo do wykonywania uboju na potrzeby religijne mniejszości żydowskiej. Niemniej ostatnie wydarzenia, ale także wcześniejsze przykre doświadczenia z próbą przeprowadzenia takiego legalnego, w świetle obowiązujących przepisów prawa o uboju, zmuszają nas do oczekiwania na rozwój sytuacji i ostateczną interpretację prawa przez niezależny organ państwowy” – powiedział Kadlcik.

„Inicjatywa ministra Michała Boniego i jego wniosek do Rządowego Centrum Legislacji o pilną interpretację legalności uboju na potrzeby mniejszości wyznaniowych to dobry początek do uzyskania ostatecznej i nie budzącej żadnych wątpliwości interpretacji obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich. Trzeba jednak podkreślić, że uzyskana w ten sposób interpretacja może być jedynie wskazówką dla rządu do podjęcia dalszych działań w tej sprawie” – dodał.

W piątek Sejm odrzucił rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój zwierząt bez ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt powstał po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2012 r., który orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na podstawie którego dokonywany był tego rodzaju ubój, było sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją.

Jak poinformowało w poniedziałek MAC, minister Michał Boni wystąpił do Rządowego Centrum Legislacji, oczekując pilnej interpretacji, czy w świetle odrzucenia przez Sejm projektu ustawy, możliwe jest kontynuowanie uboju dla potrzeb religijnych w ramach działających w Polsce mniejszości wyznaniowych.