Podpisane przez Szydło rozporządzenie Rady Ministrów zostało opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw.

"Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (...) komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, obsługujących sprawy działów: administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz pracowników obsługujących te działy" - głosi rozporządzenie.

Do kompetencji szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka należą: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, a także wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Ministrowi podlegają: dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Główny Geodeta Kraju, komendanci główni: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz szefowie: Obrony Cywilnej Kraju i Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Po zmianach sprawy związane z informatyzacją oraz łącznością a także nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie sprawować minister cyfryzacji Anna Streżyńska. (PAP)

gdyj/ par/ abr/