Mianowania sędziów i rzeczników to częściowe odnowienie składu Trybunału Sprawiedliwości, które odbywa się co trzy lata.

Ponownie na stanowisko sędziego mianowanych zostało osiem osób: Aleksander Arabadżiew z Bułgarii, Jean-Claude Bonichot z Francji, Thomas von Danwitz z Niemiec, Carl Gustav Fernlund ze Szwecji, Egils Levits z Łotwy, Constantinos Lycourgos z Cypru, Jiżi Malenovsky z Czech oraz Alexandra Prechal z Holandii.

Po raz pierwszy na stanowisko sędziego Trybunału mianowana została Włoszka Lucia Serena Rossi.

Kraje członkowskie nominowały również trzech rzeczników generalnych Trybunału, w tym po raz kolejny Polaka Macieja Szpunara. Ponownie na stanowisko rzecznika mianowany został też Yves Bot z Francji, a po raz pierwszy Giovanni Pitruzzella z Włoch.

6 października 2018 r. upływa kadencja łącznie 14 sędziów i pięciorga rzeczników generalnych. W tym roku kraje członkowskie mianować będą jeszcze pięcioro sędziów i dwoje rzeczników generalnych.

W Trybunale Sprawiedliwości UE zasiada jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego (z Polski Marek Safjan) i 11 rzeczników generalnych. Ich kadencja wynosi 6 lat, ale ustępujący sędziowie i rzecznicy mogą zostać mianowani ponownie. Co trzy lata następuje częściowa wymiana na tych stanowiskach.

Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za porozumieniem rządów państw członkowskich po konsultacjach z komitetem, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji.

Wybierani są spośród osób "o niekwestionowanej niezależności oraz o kwalifikacjach, których w ich macierzystych krajach wymaga się od osób zajmujących najwyższe stanowiska sędziowskie, lub o uznanych kompetencjach". (PAP)