Boni przedstawił w środę w Senacie informację na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013-2014.

Minister poinformował, że jego resort wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości i Pocztą Polską pracuje "nad takim systemem doręczania wezwań na rozprawy sądowe, który w formule elektronicznej będzie przekazywał informacje o potwierdzeniu otrzymania wezwania przez daną osobę".

"Dzisiaj bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy sąd się zbiera i podczas posiedzenia sądu sprawdzane jest, czy wszystkie strony otrzymały wezwanie. W sytuacji, kiedy nie ma kogoś - i nie ma potwierdzenia, że otrzymał wezwanie, rozprawa się nie odbywa" - zaznaczył minister.

Boni poinformował ponadto, że zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe dotyczące dokumentu pod nazwą "Program zintegrowanej informatyzacji państwa". Ma on być wykorzystywany m.in. w pracach nad programem operacyjnym "Polska cyfrowa" - zapowiedział minister.

"Otrzymaliśmy wiele pytań od samorządów, które inwestowały w poprawę jakości usług świadczonych drogą elektroniczną. Jesteśmy w fazie wykonywania mapy tego, co zrobiły same, aby to, co będziemy dodawali, wykorzystywało dorobek samorządowy" - mówił Boni.

Zapowiedział uporządkowanie rejestrów publicznych i usprawnienie korzystania z zawartych w nich danych. "To oznacza model rejestrów referencyjnych" - podkreślił Boni.

Szef MAC poinformował ponadto, że trwają prace związane z poprawą funkcjonowania i rozbudową e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), a na ukończeniu są prace nad ustawą przewidującą m.in. utworzenie elektronicznej skrzynki podawczej w każdej instytucji.

Resort administracji - podał Boni - pracuje też nad zmianami dotyczącymi postępowania przed sądami administracyjnymi, w tym nad dostępem online do akt sprawy oraz wprowadzeniem możliwości składania pism procesowych w formie elektronicznej.