"Uważam, że to bardzo dobry wybór. Prof. Fuszara jest bardzo zaangażowana w problematykę równościową, a jednocześnie nie jest fanatyczną rzeczniczką radykalnych rozwiązań. Jest zdolna do negocjacji" - powiedziała Sawicka.
Więcej: Małgorzata Fuszara pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania>>>

Według niej na korzyść Fuszary przemawia przede wszystkim jej akademicki dorobek. "Jest socjologiem i prawnikiem zarazem, co daje jej szeroką perspektywę w problematyce równościowej. Wszelkim problemom dotyczącym równego traktowania towarzyszą kwestie prawne, tak same przepisy, jak i stosowanie obowiązującego prawa" - uzasadniała.

Zdaniem wiceprezes stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita najlepszym rozwiązaniem problemów związanych z nierównym traktowaniem jest edukacja. "To jest jednak kwestia nie tylko edukacji szkolnej, choć ona jest bardzo ważna, ale również edukacji publicznej, przede wszystkim tego, jak ludzie, którzy mają autorytet publiczny lub wysoką pozycję, zabierają głos, co i w jaki sposób mówią. Wypowiedzi poniżej standardów nie powinny spotykać się z przyzwoleniem. Właśnie te standardy powinniśmy jasno określić" - uznała.

Jak zaznaczyła, problemy związane z dyskryminacją i nierównościami wśród obywateli wciąż pozostają "nierozwiązane i prawnie nieustabilizowane". "Nie tylko rozwiązania prawne, ale również świadomość społeczna Polaków nie nadążają za rzeczywistością. Na świecie mamy do czynienia z postępem w nauce, zwiększeniem możliwości medycyny, zmianą obyczajowości, a my pozostajemy zapóźnieni. To, co dla innych jest sprawą oczywistą, dla nas jest ciągle trudne do przyjęcia. Nie mówię o skrajnych postawach, mówię o przeciętnym poczuciu" - powiedziała Sawicka.

"To jest jak ze skróceniem damskiej sukni. Kiedyś pokazywanie kostki nie uchodziło, a my jesteśmy na tym etapie, że jeszcze nie wiemy, czy tę kostkę wypada pokazać, a cały świat już nosi suknie do kolan" - oceniła.

Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania ma realizować politykę Rady Ministrów w zakresie równego traktowania i zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość i inne cechy. Fuszara zastąpi na tym stanowisku Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego.

„Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym. Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.(PAP)