Uchwały ustanawiające m.in. preferencyjne stawki podatkowe dla mieszkańców terenów przyłączanych do Opola miejscy radni mają przyjąć 29 września. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz miasta, w projektach uchwał zawarto propozycje zwolnień z niektórych opłat oraz obniżenia podatku.

Zgodnie z lipcową decyzją rządu, z początkiem przyszłego roku granice administracyjne Opola powiększą się o 12 sołectw z gmin: Prószków, Dąbrowa, Komprachcice i Dobrzeń Wielki. Na przyłączanych terenach mieszka blisko 10 tys. osób. Obniżka podatku od nieruchomości dotyczy większości przyłączanych sołectw.

Zgodnie z propozycją władz miasta, stawki podatku od nieruchomości na tym terenie będą równe stawce, jaka obowiązuje w gminie Dobrzeń Wielki. Zawarte w projekcie uchwały przyszłoroczne stawki za budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą to 22,66 zł za metr kwadratowy dla obecnego Opola oraz 19,10 zł dla terenów przyłączanych do miasta. Dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ma to być odpowiednio 0,84 zł za metr kw. powierzchni w Opolu oraz 0,81 zł na obszarze przyłączonym.

Podatek za budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ma wynieść 4,60 zł za metr kw. w Opolu i 4,14 zł na nowym terenie miasta. Natomiast stawki w budynkach służących działalności pożytku publicznego mają wynieść odpowiednio 7,50 zł oraz 3,74 zł za metr kw. powierzchni użytkowej.

"Biorąc pod uwagę fakt, że stawki podatkowe obowiązujące w roku 2016 na terenie miasta Opola oraz na terenach przejętych gmin kształtowały się na różnych poziomach, wybrano spośród nich stawki najniższe" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Odnośnie gruntów i budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, a także na usługi zdrowotne i działalność pożytku publicznego, zastosowano stawki podatkowe, które obowiązywały w roku 2016 na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Natomiast do pozostałych tytułów podatkowych przyjęto stawki aktualnie obowiązujące w Opolu.

Ponadto samorząd Opola zwolni z opłat należnych gminie nowych mieszkańców miasta, którzy będą musieli wymienić prawa jazdy, dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne samochodów. Procedury wymiany tych dokumentów będą obowiązywały nowych mieszkańców Opola mieszkających przy ulicach, których nazwy ulegną zmianie (np. gdy w Opolu jest już ulica o takiej samej nazwie). Projekt uchwały zakłada, że nie będą oni ponosić opłat należnych gminie.

Ujednolicone zostaną też stawki śmieciowe. W Opolu obowiązuje jednolita stawka opłaty śmieciowej – 13 zł od osoby za odpady segregowane i 20 zł za odpady niesegregowane. Projekt uchwały zakłada, że takie same stawki obowiązywać będą też na terenach włączanych do Opola. Nowi mieszkańcy będą mogli skorzystać z 30-procentowej zniżki dla dużych rodzin (2+3 i więcej). Dla wielu mieszkańców oznacza to obniżkę - obecnie np. w Winowie mieszkańcy płacą 14,50 za odpady segregowane i 29 zł za niesegregowane.

W ubiegłym tygodniu opolski magistrat zainaugurował kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców sołectw, które od przyszłego roku będą należały do Opola. Uruchomiono m.in. infolinię. Większość informacji można znaleźć także na stronie internetowej www.opolenowe.pl. Szczegółowo omówiono tam 11 zagadnień - od podziału terytorialnego miasta, przez edukację, usługi komunalne, budżet obywatelski, wymianę dokumentów, podatki i opłaty lokalne po politykę prorodzinną i senioralną, budżet miasta, transport publiczny, rolnictwo i ochronę środowiska. Strona ma być regularnie aktualizowana.

Na mocy przyjętego przez rząd w lipcu rozporządzenia, od 1 stycznia 2017 r. powierzchnia Opola powiększy się o 52 km kw. - do 149 km kw. Dzięki powiększeniu granic liczba opolan wzrośnie o niecałe 10 tys., do ok. 128 tys. osób. Do Opola wcielona zostanie znaczna część gminy Dobrzeń Wielki - sołectwa: Czarnowąsy, Borki, Świerkle oraz Krzanowice, części Dobrzenia Małego oraz części Brzezia. Ponadto w skład Opola wejdą też sołectwa Chmielowice i Żerkowice z gminy Komprachcice, sołectwo Winów z gminy Prószków, a także sołectwa Sławice, Wrzoski oraz część Karczowa z gminy Dąbrowa. Przeciwko powiększeniu powierzchni Opola od miesięcy protestują samorządowcy i część mieszkańców podopolskich gmin. (PAP)

mab/ son/

Dowiedz się więcej z książki
Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł