Chodzi o to, że z początkiem grudnia tego roku Polska zacznie realizować umowę z USA, dotyczącą ujawniania przez tamtejszych obywateli zagranicznych aktywów do celów podatkowych (FATCA). Porozumienie zakłada przekazanie za ocean danych właścicieli rachunków bankowych, maklerskich, rejestrów TFI czy polis inwestycyjnych, którzy są amerykańskimi rezydentami podatkowymi. Odpowiednie dane resortowi finansów przekażą instytucje finansowe.

Oświadczenia o amerykańskiej rezydencji podatkowej (lub jej braku) klienci mają w nich składać pod rygorem odpowiedzialności karnej. Kto nie odpowie – jego rachunki zostaną zablokowane.

Pytani przez gazetę finansiści obawiają się, że klienci mogą zignorować owe zapytanie, co może spowodować blokadę milionów kont.

Więcej w „Pulsie Biznesu”. (PAP)

sto/