Ministerstwo Finansów zakłada, że deficyt budżetu państwa po sierpniu wyniesie około 21,6 mld zł wobec szacowanego wstępnie deficytu po lipcu na poziomie 21,13 mld zł - wynika z dokumentu resortu finansów, do którego dotarła PAP.

W dokumencie resort finansów prognozuje również, że dochody budżetu państwa w samym sierpniu wyniosą około 23,3 mld zł, zaś wydatki będą zbliżone do 23,8 mld zł.

Bartek Godusławski (PAP)