"Ministerstwo Finansów jest przekonane o korzystnym wpływie Programu Budowy Kapitału na polską gospodarkę, finanse publiczne i wysokość świadczeń dla przyszłych emerytów. Za słuszny uważamy także zawarty w planie kierunek zachęcania Polaków do długoterminowego oszczędzania" - napisano w przesłanej przez MF PAP odpowiedzi na pytanie o szacowane skutki programu dla finansów publicznych.

"W związku z tym, że prace nad Programem Budowy Kapitału są w fazie początkowej, Ministerstwo Finansów przedstawi stosowne wyliczenia niezwłocznie po otrzymaniu szczegółów projektu w toku dalszych prac rządowych" - dodano.

Z zaprezentowanego w poniedziałek przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego "Programu Budowy Kapitału" wynika, że proponowane zmiany zakładają przekazanie w trybie ustawy 25 proc. aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej celem realnego wzmocnienia bufora finansowego systemu emerytalnego oraz 75 proc. aktywów OFE na Indywidualne Konta Emerytalne.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami, że przesunięcie 35 mld zł z OFE do FRD powinno obniżyć dług publiczny o ok. 2 pkt. proc. Jego zdaniem operacja ta nie będzie miała wpływu na deficyt sektora finansów publicznych w danym roku. (PAP)