Z wakacyjnego napływu turystów cieszą się nie tylko właściciele hoteli i  pensjonatów, ale także osoby dysponujące tzw. prywatnymi kwaterami. Zwłaszcza, że pieniądze zarobione na wynajmie pokoi dla letników - mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Ta forma zarobku zyskała na popularności w tym roku. Przyczyną jest trwająca ciągle epidemia koronawirusa i obawy Polaków przed wyjazdami zagranicznymi.

 

Warunki konieczne do spełnienia

Aby dochody z wynajmu były zwolnione z podatku, właściciele kwater muszą spełnić warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o art. 21 ust. 1 pkt. 43, który zwalnia z podatku dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięć.

Czytaj w LEX: Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej >

W praktyce mało kto "łapie się" na to zwolnienie ‒ mówi Piotr Hanuszewski, ekspert podatkowy w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce. Właśnie z powodu warunków, jakie trzeba spełnić, by z niego skorzystać.

Sprawdź w LEX: Czy modernizowany dom można uznać za gospodarstwo rolne, co pozwalałoby na zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych? >

 

Nie każdy pokój da zwolnienie z PIT

Po pierwsze - wynajmowane pokoje muszą mieścić się w domach mieszkalnych, a te - być położone na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Oznacza to, że liczy się status nieruchomości, figurujący w ewidencji gruntów (tj. ziemia rolna), a nie bycie rolnikiem. W efekcie zwolnieniem nie mogą zostać objęte przychody z wynajmu pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym położonym np. na obrzeżach miejscowości wypoczynkowej, ale znajdującym się w granicach administracyjnych miasta.

Sprawdź w LEX: Jak udokumentować działalność agroturystyczną z usługami dodatkowymi, m.in. przewozami zaprzęgiem? >

 


Ważny cel pobytu

Z perspektywy zwolnienia podatkowego ważne jest też, aby pokoje były wynajmowane osobom przebywającym na wypoczynku. Jak podkreśla Hanuszewski, wypoczynek nie jest zdefiniowany w prawie podatkowym. Mimo to radzi, by za taki uważać wszystko to, co nie jest celem mieszkaniowym. ‒ Uzależniłbym to od posiadania stałego miejsca zamieszkania, a nie korzystania z wynajmu dlatego, że nie posiada się własnego kąta ‒ wyjaśnia ekspert podatkowy KPMG w Polsce.

Sprawdź w LEX:  Czy w ramach gospodarstwa rolnego można prowadzić działalność rehabilitacyjną? >

Żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego nie można przekroczyć zapisanej w ustawie liczby wynajmowanych pokoi. Tych nie może być więcej niż pięć. Takie brzmienie przepisu wyklucza możliwość wynajęcia np. całego budynku mieszkalnego.

Zobacz również: 
Sprzedaż grzybów i jagód bez podatku dochodowego >>
Najem mieszkania - amortyzacja może być korzystniejsza od ryczałtu >>
Drogi zegarek adwokata może być kosztem uzyskania przychodu >>

 

Dodajmy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "pokój gościnny". Jednak według organów podatkowych, pokoju gościnnego nie można utożsamiać z sypialnią, czyli pokojem przeznaczonym do spania (np. interpretacja nr 0111-KDIB1-1.4011.49.2017.1.BK). Zwolnieniem zostały także objęte usługi wyżywienia osób przebywających na wypoczynku, ale tylko tych, które mieszkają w tym gospodarstwie, nie zaś np. wczasowiczów zakwaterowanych u sąsiadów.

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie od podatku dochodów z tytułu wynajmu pokoi gościnnych >

 

Ewidencja wypoczynku dla celów dowodowych

Piotr Hanuszewski zaleca też prowadzenie ewidencji. ‒ To nie jest wprawdzie wymagane do tego, by skorzystać ze zwolnienia, ale dla celów dowodowych i na wypadek kontroli z urzędu skarbowego warto, choćby w zeszycie, wpisywać gości, ich adresy zamieszkania, numer dowodu osobistego i termin, w którym wynajmowali pokoje ‒ radzi.

W razie zakwestionowania prawa do zwolnienia podatkowego, sytuacja nie będzie różowa. Bo, jak tłumaczy nasz rozmówca, zakwestionowanie prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego - będzie oznaczało konieczność opodatkowania uzyskanych z wynajmu przychodów według skali podatkowej. Wszelkie zaś manewry związane z wyborem ryczałtu czy działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, będzie można podjąć dopiero od stycznia następnego roku, składając w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania prowadzonego wynajmu.