Dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) są zwolnione z podatku dochodowego. Zasada ta wynika z art. 21 ust. 1 pkt 73 ustawy o PIT. Aby jednak skorzystać z prawa do zwolnienia, zbiory muszą być dokonywane osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

Sprawdź w LEX: Czy dochody uzyskane przez osoby dokonujące sprzedaży żołędzi będą zwolnione od podatku dochodowego? >

 

Zwolnienie z PIT tylko w ograniczonym zakresie

Co istotne, zwolnienie może być stosowane tylko do sprzedaży wskazanych w przepisie towarów. Sprzedaż czegoś innego, np. żołędzi, trzeba już opodatkować. Zasada dotycząca zwolnienia z PIT nie dotyczy też dochodów ze sprzedaży znalezionego poroża. Bez podatku można potraktować tylko sprzedaż poroża po upływie sześciu miesięcy od znalezienia. Z przepisów wynika, że sprzedaż poroża stanowi odpłatne zbycie rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Taka transakcja jest opodatkowana przez pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, czyli znalezienie poroża.

 

Dochody z grzybów trzeba udowodnić

Warto też pamiętać, że w przypadku ewentualnej kontroli urząd skarbowy może chcieć sprawdzić pochodzenie posiadanego majątku, czy faktycznie mógł on pochodzić ze sprzedaży grzybów. Wyrok WSA w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 628/16 dotyczył takiej właśnie sytuacji. Podatniczka twierdziła, że pieniądze miała ze sprzedaży grzybów przez ponad 30 lat. Organy podatkowe uważały jednak, że twierdzenia skarżącej, że w latach wcześniejszych, jak też w kontrolowanym roku podatkowym, uzyskiwała dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół, dziko rosnących jagód, owoców leśnych i grzybów nie zostały przez nią nawet uprawdopodobnione.

Zobacz również: Zachowek nie zawsze jest kosztem w PIT >>