7 lipca br. w Tbilisi podpisana została nowa umowa między Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania wraz z protokołem. Umowę podpisali Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji Pan Mariusz Maszkiewicz oraz Pan Lasha Khutsishvili, Minister Finansów Gruzji.

 

Zwalczanie oszustw podatkowych priorytetem

Regulacje zawartej umowy są efektem prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki zwalczania oszustw podatkowych zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego, w tym aktywnego uczestniczenia w pracach związanych z projektem OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oraz podpisania w czerwcu 2017 r. Konwencji MLI, która zawiera propozycje rozwiązań w obszarach międzynarodowego opodatkowania i współpracy podatkowej, najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje oszustw podatkowych.

Czytaj w LEX: Metody unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania >

 

Z uwagi na fakt, że przepisy Konwencji MLI nie wprowadziły zmian do dotychczas obowiązującej umowy między Polską a Gruzją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej 5 listopada 1999 r., niezbędne stało się zawarcie nowej umowy. Dokument uwzględnia zarówno politykę podatkową Polski, dorobek BEPS, jak i propozycje zawarte w Konwencji MLI w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych.

Zobacz również: MF szykuje nowe kary na podmioty powiązane >>

 

Zakres nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Umowa oprócz postanowień regulujących zasady opodatkowania dochodów pomiędzy Polską a Gruzją zawiera również przepisy doszczelniające system podatkowy. Przepisy te zapobiegają erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków. Przewidujemy jak najszybszą ratyfikację umowy i implementację jej postanowień – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W nowej umowie dodano m.in.:

  • klauzulę nieruchomościową,
  • pełną klauzulę wymiany informacji oraz
  • ogólną klauzulę umowną przeciwko unikaniu opodatkowania (PPT).

Czytaj w LEX: Wykładnia polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania >

Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 88 krajami. Dzięki Konwencji MLI, prawie 60 z nich zmieni się automatycznie, z czego prawie 40 już zostało zmienionych.

MF zaznacza, że pozostałe umowy są (lub będą) sukcesywnie zmieniane w drodze negocjacji bilateralnych. Negocjacje bilateralne zostały dotychczas zakończone z Gruzją i z Niderlandami, a na przykład z Niemcami są w toku.