Przygotowana przez posłów PiS i uchwalona przed tygodniem przez Sejm nowela ustawy o finansach publicznych wprowadza zmianę w tzw. regule wydatkowej. Znajdujący się w niej wskaźnik inflacji (CPI) wraz z korektą błędów jej prognoz ma zostać zastąpiony tzw. sztywnym celem inflacyjnym NBP w wysokości 2,5 proc.

Zobacz: Reguła wydatkowa będzie zależna od celu inflacyjnego NBP >>

Opozycja krytykowała tę zmianę, twierdząc, że jest psuciem finansów państwa, służącym jedynie realizacji obietnic wyborczych partii rządzącej.

Jak tłumaczył senatorom podczas posiedzenia wiceminister finansów Leszek Skiba, zmiana reguły wydatkowej jest efektem "refleksji nad dotychczasowym funkcjonowaniem reguły wydatkowej". "Ciągle widzimy pewne kłopoty, związane z funkcjonowaniem tej reguły" - mówił.

Dodał, że zastąpienie w dotychczasowej regule zapisu o wskaźniku prognozowanej inflacji celem inflacyjnym NBP, wynoszącym 2,5 proc. eliminuje element, który "zaburza cały system". "Problem jest w błędach prognoz inflacji, które ograniczają wzrost wydatków" - mówił.

Natomiast oparcie reguły o cel inflacyjny NBP "pozwala na pewną przewidywalność reguły wydatkowej w dłuższym horyzoncie". "Z punktu widzenia planowania wydatków na lata kolejne to jest też uproszczenie" - powiedział Skiba.

Przypomniał, że średnia inflacji w ostatnich 8 latach była właśnie na poziomie celu inflacyjnego NBP.

Senatorowie Kazimierz Kleina i Leszek Czarnobaj z PO pytali m.in. o skutki zmiany reguły dla zwiększenia wydatków w przyszłym roku.

Skiba przyznał, że jeśli nowa reguła wydatkowa zostanie przyjęta, pozwoli to uwzględnić jednorazowe wydatki, przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016. "Tym jednorazowym wydatkiem są wpływy z aukcji LTE, które są szacowane na 9,2 mld zł" - mówił.

Zaznaczył zarazem, że jest neutralne dla budżetu, bo nie wpływa na zwiększenie deficytu. "Ten limit wydatków zostaje podniesiony w 2016 roku jednorazowo" - zaznaczył wiceminister finansów.

Na wniosek przewodniczącego Grzegorza Biereckiego komisja zaakceptowała i zarekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Bez poprawek komisja wstępnie zarekomendowała też nowelę budżetu na 2015 rok. W przypadku noweli budżetu przed podjęciem ostatecznego stanowiska musi także poznać stanowiska innych komisji.

Zobacz: Sejm uchwalił nowelizację budżetu na 2015 r. >>

Przyjęta przez Sejm w środę nowela budżetu przewiduje m.in. zwiększenie tegorocznego deficytu do poziomu 49 mld 980 mln zł. Rząd tłumaczy to niższymi dochodami o 10,5 mld zł (o 3,5 proc.) względem wcześniej planowanych na ten rok w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł.

Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld zł, z podatku PIT o 0,6 mld zł i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa obniżono o 6,6 mld zł w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r., tj. do kwoty 336,7 mld zł.

Komisja zaakceptowała także bez poprawek nowelę ustawy o administracji podatkowej, przesuwającą wejście w życie tej ustawy z 1 stycznia 2016 na 1 lipca 2016.(PAP)

Zobacz: Reforma administracji podatkowej odłożona o pół roku >>

pś/ mhr/