Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) nie będzie tolerował umacniającego się franka i będzie podejmował działania osłabiające walutę - poinformował w środę SNB w komunikacie. Według SNB frank jest "ogromnie przewartościowany", co pogarsza perspektywy szwajcarskiej gospodarki.

Podano też, że bank uważnie obserwuje rynek walutowy "i jest gotów podjąć kolejne działania zapobiegające umacnianiu się franka szwajcarskiego, jeśli będzie to niezbędne".

SNB oznajmił, że będzie się starał utrzymać trzymiesięczną stopę LIBOR jak najbliżej zera.

Po ogłoszeniu komunikatu frank szybko osłabił się o ok. 10 groszy, do 3,62 zł.

"Szwajcarzy zirytowali się umacniającym się frankiem" - powiedział Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ. "Euforyczne zakupy franka zostały przerwane przez komunikat szwajcarskiego banku centralnego. Podjęte działania mają szansę powodzenia, bo do tej pory na rynku wszyscy byli przekonani, że Szwajcaria nic nie zamierza z tym zrobić" - dodał.

Rogalski zwraca uwagę, że jednym z pierwszych posunięć SNB było zawężenie docelowego przedziału 3-miesięcznej stopy LIBOR z obecnych 0,00-0,75 proc. do 0,00-0,25 proc.

Także w opinii analityków domu maklerskiego X-Trade Brokers bank Szwajcarii wydał zdecydowany komunikat i wprowadza szereg istotnych zmian w polityce, a wszystkie mają na celu osłabienie franka.

W komentarzu Barclays Capital podkreślono, że SNB - jak ogłosił - w najbliższych dniach zwiększy bazę monetarną z 30 mld franków do 80 mld, wykupując bony, które należą do banków komercyjnych, a przechowywane są u niego na rachunkach depozytowych. Krok ten podyktowany jest chęcią zwiększenia podaży pieniądza.

"Celem jest sprowadzenie docelowej, trzymiesięcznej szwajcarskiej stopy LIBOR do poziomu możliwie najbliższego zera. Faktycznie SNB obniżył w środę stopy procentowe (poza procedurą comiesięcznych spotkań)" - napisali analitycy Barclays Capital.

"Powiększenie bazy monetarnej niekoniecznie zwiększy bilans rozliczeń finansowych SNB, bardziej prawdopodobnym efektem będzie restrukturyzacja jego zobowiązań" - dodali. (PAP)