Podatek wszedł w życie w połowie kwietnia 2012 r. Po wrześniu dochody z tego tytułu wyniosły 818,254 mln zł.

W ustawie budżetowej na 2012 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 1,8 mld zł, jednak resort finansów z powodu opóźnienia wejścia w życie podatku spodziewa się, że wpływy z tego tytułu będą o około 20 proc. niższe.

mj/ jtt/