- Związek Nauczycielstwa Polskiego kategorycznie sprzeciwia się planom Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zakładającym likwidację bibliotek szkolnych" - mówił rzecznik Związku Nauczycielstwa Polskiego Bartosz Machalica.
Niepokój związkowców w tej sprawie wzbudziły przedstawione przez MAC w styczniu br. założenia do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.
"Resort w założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego proponuje wykonywanie zadań biblioteki szkolnej przez biblioteki publiczne"- piszą związkowcy w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.
Ich zdaniem pomysł ten nie uwzględnia specyficznych funkcji biblioteki szkolnej, które nie mogą być realizowane przez placówkę publiczną. "Likwidacja bibliotek szkolnych przyczyni się do obniżenia jakości nauczania w polskich szkołach" - ocenia ZNP. Według nich zmiany proponowane przez MAC mogą skutkować utrudnieniem dostępu uczniów do książek.
"Gmina będzie bowiem mogła porozumieć się z okolicznymi gminami w sprawie prowadzenia biblioteki publicznej. Wówczas uczeń po szkolną lekturę będzie musiał jechać do sąsiedniej gminy" - ostrzega ZNP.
W Polsce działa ponad 33 tys. szkolnych bibliotek. Według związkowców, do tej pory samorządom udało się - jak oceniają, niezgodnie z obowiązującym prawem - przekształcić ok. 240 z tych placówek w biblioteki publiczne.
"Zmiana ta wiąże się z obniżeniem zarobków dotychczasowych nauczycieli bibliotekarzy. Realną groźbą są również zwolnienia" - zauważają związkowcy.
W ocenie ZNP, plan likwidacji bibliotek szkolnych wpisuje się w ogólny niekorzystny trend zmian w polskiej szkole. Związek zwraca uwagę, że w szkołach brakuje stołówek i dobrze funkcjonujących świetlic.
Dodaje też, że samorządy ograniczają zatrudnianie m.in. psychologów, pedagogów szkolnych, logopedów. @page_break@

Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmie wszelkie kroki w celu obrony szkolnych bibliotek i pracujących w nich nauczycieli" - zapewnił ZNP.
Rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek poinformował jednak, że w założeniach projektu ustawy nie ma planów likwidacji bibliotek szkolnych. Zapewnił, że propozycje resortu mają zapewnić bibliotekom szkolnym "jak najlepsze warunki funkcjonowania i kontynuowanie misji".
"Zaproponowane zmiany mogą natomiast umożliwić rozwinięcie funkcji bibliotek szkolnych i rozszerzenie zakresu jej działalności. Zmiana statusu biblioteki na bibliotekę publiczną pozwoli realizować usługi nie tylko dla uczniów, ale szerzej dla lokalnej społeczności" - tłumaczył Koziołek.
Podkreślił, że to rozwiązanie może być szczególnie istotne na terenach wiejskich, gdzie szkoła i biblioteka mogą pełnić większą rolę.
Zwrócił też uwagę, że zmiana statusu biblioteki może być korzystna dla szkół.
"Spowoduje rozwój kolejnej funkcji, jaką mogą one pełnić (...). Nie zamierzamy narzucać żadnych rozwiązań, a jedynie stworzyć możliwość, która zostanie, bądź też nie, wykorzystana przez władze jednostki samorządu terytorialnego" - przekonywał. Przypomniał również art. 67 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym szkoły powinny zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki.
"Nie proponujemy żadnych zmian w tym przepisie. Chcemy jedynie, aby była możliwość funkcjonowania w szkole jednocześnie biblioteki szkolnej i publicznej, jeśli władze gminy zdecydują się na takie rozwiązanie" - tłumaczył.
Propozycja MAC może doprowadzić - zdaniem Koziołka - do wzmocnienia szkoły i rozwinięcia sprawowanych przez nią usług, co może być korzystne dla placówek w małych gminach, mających problemy z funkcjonowaniem w związku z niżem demograficznym. (PAP)

Polecamy: Uczeń będzie musiał jechać po książkę do sąsiedniej gminy?