"Obecna subwencja oświatowa nie przystaje do polityki oświatowej państwa, a przede wszystkim nie przystaje do rzeczywistości" - powiedziała Zalewska. W kwietniu – jak dodała – zostaną również przedstawione informacje na temat podwyżek dla nauczycieli.
Szefowa MEN uczestniczyła w konferencji prasowej, podczas której Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zaprezentowało postęp prac nad tworzeniem nowej sieci szkół w regionie. Zgodnie z ustawowym wymogiem samorządy do końca marca muszą przyjąć uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji, wcześniej uchwały muszą zaopiniować kuratorzy.
"Prawo oświatowe działa, podejmowane są uchwały o sieci szkół, to bardzo ważny element reformy edukacji" - mówiła minister. Dodała, że w wyniku reformy polska szkoła będzie jednozmianowa i nieprzepełniona. "Będą bardzo nowoczesne podstawy programowe z elementami programowania i szachów, które będą wspierać naukę matematyki" - zadeklarowała Zalewska.

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli wyższe w 2017 r.>>

Minister poinformowała też, że do końca czerwca powstaną nowe podręczniki. "Będzie ich 16 dla klasy pierwszej, czwartej i siódmej, jednocześnie już rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowej podstawy programowej" - oświadczyła.
Reforma edukacji rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. (PAP)

ZNP: 40 zł podwyżki uwłacza godności nauczycieli>>