Stan realizacji "Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" podczas środowego posiedzenia Komisji przedstawiła dyrektorka Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEN Małgorzata Szybalska. Podkreśliła, że robi to na wniosek ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego.
"W tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, w środkowym etapie realizacji tego programu" - powiedziała Szybalska.
Zwróciła uwagę, że zainteresowania programem przerosło oczekiwania resortu. "Ze wsparcia proponowanego w programie chciało skorzystać aż 46 proc. uprawnionych organów prowadzących szkoły podstawowe i prawie 30 proc. szkół podstawowych" - powiedziała. Jak mówiła, środki na program pilotażowy były "dość ograniczone" i do programu zakwalifikowały się ostatecznie w drodze losowania 402 szkoły.
"Z informacji przekazanych przez wojewodów po zakończeniu procesu kwalifikacji wynikało, że niemal cała kwota przewidziana w programie rządowym na dotacje celowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe, tzn. prawie 44 mln zł zostały zakontraktowane. Jaki będzie rzeczywisty stopień wydatkowania tej kwoty, to dowiemy się dopiero na koniec stycznia, gdy organy prowadzące będą musiały rozliczyć się z otrzymanej na ten cel dotacji" - tłumaczyła.
Szybalska powiedziała, że - wedle założeń - do końca tego roku organy prowadzące szkoły muszą wykorzystać wsparcie otrzymane od wojewodów i zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne przewidziane w programie. "Już w 165 szkołach sprzęt został dostarczony, zintegrowany i uruchomiony, a zatem w 40 proc. szkół zakwalifikowanych do udziału w programie sprzęt już jest fizycznie w tych szkołach" - powiedziała. W przyszłym roku dotacje zostaną rozliczone, przeprowadzona zostanie analiza efektów realizacji programu, która będzie podstawą do zaprojektowania programu wieloletniego - tłumaczyła Szybalska.
Według niej w najbliższą niedzielę rozpocznie się cykl siedmiu konferencji m.in. dla dyrektorów szkół uczestniczących w programie; kolejne są planowane na przyszły rok.
Odnosząc się do programu "E-podręcznik" - towarzyszącego programowi "Cyfrowa szkoła" - powiedziała, że na jego pełne efekty będzie trzeba poczekać do 2015 roku "z oczywistych przyczyn - przygotowanie e-podręcznika to proces wymagający znacznie więcej czasu".
Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska powiedziała, że programowi "Cyfrowa szkoła" "bardzo kibicuje" szef MAC Michał Boni. "Razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej i oczywiście z MRR (Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - PAP) będziemy prowadzić takie rozmowy, by program +Cyfrowa szkoła+ znalazł jakiś dalszy ciąg w przyszłej perspektywie finansowej" - dodała.
Przedstawiciele strony samorządowej pytali m.in., czy w przyszłości program - tak jak obecnie - będzie objęty koniecznością 20-procentowych dopłat ze strony budżetu gmin oraz kiedy system obejmie wszystkie polskie szkoły. "Jeśli chodzi o sam program wieloletni, (...) będziemy ubiegać się, by większa część działań mogła być finansowana w ramach przyszłej perspektywy finansowej" - powiedziała Szybalska. Dodała, że program wieloletni docelowo ma objąć wszystkie szkoły.
Na początku kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła program pilotażowy "Cyfrowa szkoła". Jego wyniki będą miały wpływ na planowany wieloletni program cyfryzacji szkół. Program jest realizowany pilotażowo od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2013 r.
Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Chodzi o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.(PAP)