Będzie to element przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Ścieżki Kopernika”. Resort ten pod koniec 2012 r. ogłosił konkurs na zajęcia mające skłaniać uczniów do zainteresowania się nauką i pokazywać lokalnym społecznościom, jak odkrycia naukowe wpływają na codzienne życie.
W całym kraju nagrodzono szesnaście propozycji – po jednej w każdym województwie. W woj. śląskim wygrał projekt „Górnictwo na fali” - przygotowany właśnie przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG i Guido. Jak wyjaśniła kierownik projektu Anna Slotorsz z EMAGu będzie on prezentował - poprzez praktyczne zastosowania - zjawiska fali fizycznej.
„Uczestnicy warsztatów będą własnoręcznie przeprowadzali eksperymenty z użyciem nowoczesnych urządzeń górniczych wykorzystujących różne rodzaje fal fizycznych – od fali mechanicznej, aż do naturalnego promieniowania gamma. Doświadczenia te umożliwią bezpośredni kontakt ze zjawiskami, które podczas szkolnych zajęć często pozostają w sferze teorii” - wskazała Slotorsz.
Głównym elementem warsztatów będzie, prócz samego przeprowadzenia eksperymentów, interpretacja ich wyników. „Liczymy, że świeże spojrzenie i kreatywność uczestników zajęć w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem prowadzących zajęcia, pozwolą na uzyskanie ciekawych, innowacyjnych wyników” - zaznaczyła kierownik projektu.
Do eksperymentów wykorzystane zostaną opracowane przez specjalistów z EMAGu rozwiązania z zakresu m.in. bezpieczeństwa górniczego, geofizyki czy pomiaru parametrów jakości kopalin. Miejscem zajęć, a jednocześnie poligonem do prowadzenia eksperymentów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, będą podziemia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
W Guido, na dwóch poziomach 170 m i 320 m, mieszczą się m.in. unikatowe wyrobiska otoczone warstwami skał z zapisanymi na nich śladami tektoniki. Kopalnia dysponuje też bogatą infrastrukturą urządzeń górniczych. Wraz z dodatkowymi urządzeniami EMAGu, będą one wykorzystywane do niecodziennej prezentacji treści edukacyjnych.
Organizatorzy projektu „Górnictwo na fali” planują przeprowadzenie do końca tego roku 30 warsztatów badawczych (jeden warsztat to cztery moduły zajęć), każdy dla ok. 25-osobowej grupy. Co najmniej cztery warsztaty odbędą się w ramach tzw. „dni otwartych”, dostępnych – po wcześniejszej zapowiedzi - dla wszystkich zainteresowanych.
Chcące wziąć udział w projekcie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powinny do 31 marca 2014 r. przesłać do kopalni Guido swoje prezentacje o realizowanych w nich przedsięwzięciach edukacyjnych - z fizyki i techniki. Regulamin rekrutacji dostępny jest m.in. na stronie internetowej kopalniaguido.pl.(PAP)