Głównym celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć listę książek, o przeczytaniu których marzą (może być ich nawet 50). Następnie nagrać krótki film, w którym przekonują, że to właśnie ich szkoła powinna dostać książki, po czym wysłać razem ze swoją listą książek do MEN. Jedna szkoła mogła przysłać tylko jedną listę i jeden film.
"Nie było łatwo wybrać spośród nadesłanych filmów te, które uznaliśmy za najlepsze. Zobaczyliśmy multum pomysłów, fajne scenografie, bardzo ciekawe aranżacje; to wszystko pokazuje, że bardzo chcecie czytać i bardzo chcielibyście mieć co czytać" - powiedziała do zgromadzonych na uroczystości minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Dodała, że rozpoczęto już zakup książek dla nagrodzonych szkół.
Konkurs rozgrywany był w czterech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz szkoły nadzorowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych zajęła Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu, drugie - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej, trzecie - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie.
W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, drugie - Gimnazjum im. dr Piotra Kowalika w Zespole Szkół w Gołańczy, trzecie - Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Widełce.
Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobył Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach, drugie ex aequo: Liceum Ogólnokształcące "Szkoła na Grodzisku" w Bielsku-Białej i Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, trzecie - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie.

Ponad 2 mln zł dotacji dla szkół na zakup książek>>

W kategorii szkół nadzorowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą pierwsze miejsce przyznano Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Budapeszcie na Węgrzech, drugie - Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, trzecie - Średniej Szkole Ogólnokształcącej nr 3 w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.
Specjalne wyróżnienie trafiło do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.
Nie wszyscy uczniowie przystępując do konkursu starali się o książki dla siebie - uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego „Szkoła na Grodzisku” w Bielsku-Białej jako wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza "Sursum Corda" pomagają dzieciom w bielskim szpitalu pediatrycznym i potrzebują stworzyć szkolną bibliotekę bajek.
Do konkursu zgłosiło się blisko 1200 szkół. Przy ocenie nadesłanych filmów brano pod uwagę m.in. stopień zaangażowania społeczności szkolnej w realizację nagrania, pomysłowość uczniów oraz oryginalność wykonania. (PAP)

Książki dla szkolnych bibliotek wybrały wydawnictwa?>>