Uchwała została przyjęta na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa 14 grudnia. Tego samego dnia Sejm tuż przed północą uchwalił ustawy reformujące ustrój szkolny w Polsce: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe.
Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe wojewody wszczynając postępowanie wojewoda zasygnalizował swoje wstępne stanowisko, „wedle którego nie jest rzeczą Rady prowadzenie polityki krajowej”.
„Wymieniona uchwała dotyczy kwestii, które pozostają przedmiotem kompetencji władz państwowych. Zawarty w niej apel do władz krajowych jest w uznaniu wojewody formą demonstracji politycznej; stanowi wyraz sprzeciwu wobec polityki oświatowej władz państwa” – napisano w komunikacie przesłanym mediom.
Wojewoda zawiadomienie o wszczęciu postępowania w ramach swoich kompetencji nadzorczych wysłał do Rady Miasta Krakowa i do 5 stycznia oczekuje na wyjaśnienia od radnych. Po otrzymaniu odpowiedzi zapadnie rozstrzygnięcie w tej sprawie.
Zwołana 14 grudnia na wniosek PO nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa poświęcona zmianom w oświacie była bardzo emocjonalna. Radni PO podkreślali, że jest mnóstwo wątpliwości i niejasności, a proponowana przez rząd reforma edukacji nie została dobrze przygotowana i wystarczająco skonsultowana.
W rezolucji skierowanej do minister edukacji radni zaapelowali o odstąpienie w tym roku od reformy i przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych: z rodzicami, nauczycielami, samorządami oraz o gruntowne przeanalizowanie kosztów zmian, w szczególności poniesionych przez samorządy lokalne.
Za przyjęciem rezolucji głosowało 17 radnych, przeciw było 16 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a jedna osoba, choć obecna nie brała udziału w głosowaniu. Radni PiS złożyli votum separatum.(PAP)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów