Projekt to uzupełnienie prezydenckiej nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego, która zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulg uczniom szkół polskich za granicą. Procedowany w Sejmie projekt, przygotowany przez MSZ i przyjęty we wtorek przez rząd, zwalnia z opłat konsularnych wydawanie dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg.
Małgorzata Wypych (PiS) podkreśliła podczas debaty, że dzięki nowelizacji już w najbliższe wakacje wiele polskich dzieci mieszkających za granicą podczas wizyty w Polsce będzie mogło skorzystać z tych samych uprawnień, co dzieci w kraju.

Joanna Fabisiak (PO), która opowiedziała się za projektem, zauważyła, że nowe przepisy dołożą dużo pracy konsulatom. Pytała, czy placówki w np. w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka wielu Polaków, są przygotowane na nowe obowiązki. Apelowała jednocześnie o dotarcie do jak najszerszej liczby Polaków za granicą z informacją o nowych rozwiązaniach.

W odpowiedzi na pytanie posłanki Platformy wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak poinformował, że w związku z projektem ustawy MSZ wystąpiło do premier o kwoty z rezerwy na nowe etaty w placówkach konsularnych. Według niego w czasie rządów koalicji PO i PSL zlikwidowanych zostało ok. 40 etatów konsularnych netto. "W ten sposób kolacja PO i PSL reagowała na wzrost obowiązków polskich konsulów" - zaznaczył wiceminister.

Według Dziedziczaka szczegółowe informacje związane z nowymi propozycjami można znaleźć na stronach internetowych polskich konsulatów; konsulowie pozostają też w kontakcie z dyrektorami szkół polonijnych.
W ocenie posła Kukiz'15 Wojciecha Bakuna projekt nowelizacji naprawia błąd związany z niedopatrzeniem obowiązku uiszczenia opłaty konsularnej. "A jej szybki tryb procedowania jest związany z tym, żeby weszła w życie w tym samym okresie co prezydencka ustawa" - dodał.
Prezydencką nowelizację m.in. ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Sejm uchwalił w grudniu ub.r. Wejdzie ona w życie 21 kwietnia.

Nowela zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów (do ukończenia 18 roku życia) w okresie pobierania nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Ulgi mają też otrzymać uczniowie kształcący się w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.
Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych szkołach polskich za granicą. (PAP)