Nabór wniosków ruszy pod koniec sierpnia - powiedziała PAP dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w tym urzędzie Elżbieta Romańczuk.
O tym, jak najlepiej wykorzystać unijne pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE na szkoły zawodowe, była w środę mowa na Politechnice Białostockiej. Uczelnia, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (BFKK) oraz 20 szkół ponadgimnazjalnych w województwa podlaskiego podpisały porozumienia o współpracy, by wspólnie realizować projekty na rzecz lepszej jakości w szkolnictwie zawodowym, zwłaszcza w takich dziedzinach jak: budownictwo, przemysł maszynowy czy branża informatyczna.
Chodzi m.in. o dostosowanie oferty nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wymagań przedsiębiorców. Efektem mają być staże zawodowe dla uczniów, ale też doskonalenie kadr w szkołach.
Podpisanie porozumień było elementem odbywającego się w Białymstoku Europejskiego Tygodnia Kompetencji. To cykl spotkań z inicjatywy BFKK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości oraz Narodowym Forum Doradztwa Kariery.

Romańczuk powiedziała PAP, że cała pula 30 mln zł, która będzie do zdobycia w konkursie, zostanie przeznaczona na staże i praktyki. Dopiero w kolejnych konkursach w 2016 r. będzie można walczyć o pieniądze na tzw. programy rozwojowe szkół. Szkoły pozyskiwały pieniądze na takie programy już w latach 2007-2013 - przypomniała Romańczuk.
Wyjaśniła, że w programach rozwojowych chodzi o zaplanowanie w oparciu o potrzeby szkoły konkretnych działań, których celem jest podnoszenie kompetencji uczniów (w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych, ICT i językowych), ale też zdobywanie najnowszej wiedzy przez nauczycieli, staże, praktyki - także dla nauczycieli. "Jest bardzo dużo nauczycieli teoretyków, którzy nigdy nie pracowali w danym zawodzie, więc takie praktyki, myślę, że to bardzo potrzebne i dobre" - powiedziała Romańczuk. Zaznaczyła, że dotychczas taka forma wsparcia nauczycieli zdarzała się sporadycznie.

Doradztwo zawodowe w szkole to fikcja?>>

Romańczuk podkreśliła, że każdy taki program poprzedza "wnikliwa diagnoza potrzeb szkoły". "I kompleksowo, czyli programem odpowiadamy na te potrzeby, ale może też szkoła występować o pojedyncze typy projektów, np. na staże i praktyki, tego też będzie dotyczył pierwszy konkurs" - dodała Romańczuk.
By pieniądze na szkolnictwo zawodowe przyniosły jak najwięcej efektów, w regionie z inicjatywy urzędu marszałkowskiego powstaje program rozwoju szkolnictwa zawodowego. "Chcielibyśmy zrobić analizę tego, co się dzieje w szkolnictwie zawodowym w całym regionie i w kolejnych konkursach, czyli już w przyszłym roku ukierunkować szkoły w konkretnych kierunkach, zawodach kształcenia, żeby dwie szkoły obok siebie nie kształciły młodzieży w tych samych kierunkach, w których nie ma miejsc pracy" - podkreśliła Romańczuk. Dodała, że ma nadzieję, iż analiza będzie gotowa w grudniu.
By zdobyć unijne dotacje, szkoły muszą zdobyć partnerów. "Żaden projekt w Regionalnym Programie Operacyjnym bez współpracy z pracodawcą nie dostanie dofinansowania" - podkreśliła Romańczuk.
Z RPO na lata 2014-2020 w Podlaskiem na szkolnictwo zawodowe będzie łącznie przeznaczone łącznie ok. 45 mln zł na projekty szkoleniowe, podnoszące kompetencje oraz ok. 36 mln zł na działania inwestycyjne, tj. projekty zintegrowane, łączące realizację inwestycji (np. wyposażanie pracowni) z jednoczesnym podnoszeniem wiedzy. Na praktyki może liczyć ok. 17,3 tys. osób, na staże ok. 34,6 tys. (PAP)

Za nieprawidłowe wykorzystanie subwencji grozi grzywna>>