Za uchwałą ws. nowej sieci szkół głosowało 17 szczecińskich radnych, przeciw było trzech, a trzech kolejnych wstrzymało się od głosu.
Nowa sieć zakłada włączenie 13 działających obecnie placówek do szkół podstawowych, a dwóch do techników. Pięć gimnazjów będzie przekształconych w szkoły podstawowe, zaś kolejne dwa w liceum lub technikum. Z kolei dziewięć gimnazjów działających w zespołach szkół stanie się szkołami podstawowymi. Wygaszonych zostanie sześć gimnazjów.
"Dominującym modelem jest włączenie gimnazjów w struktury sąsiedniej szkoły podstawowej dlatego, że na mocy ustawy w tej sytuacji nauczyciele gimnazjum stają się pracownikami nowo powstałej szkoły i uzyskują pełnię praw pracowniczych związanych z zatrudnieniem w poszerzonej jednostce" - powiedział jeszcze przed głosowaniem wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska.
Jak dodał, dzięki temu, w wielu przypadkach, ratuje się miejsca pracy.
Jak powiedział, wyjątkowo trudna jest sytuacja sześciu wygaszanych szkół w zespołach, gdzie obecnie funkcjonuje gimnazjum i liceum. "Nie powinniśmy tworzyć nowych liceów w Szczecinie choćby ze względu na to, że musimy podać rękę tym szkołom, które dziś będą traciły i nauczyciele mogą tracić pracę" - mówił Soska.
Na sesji obecni byli m.in. nauczyciele i rodzice uczniów z gimnazjum nr 10 i 7, którzy sprzeciwiają się przyjętym zmianom. Według nauczyciela z gimnazjum nr 10, szkoła powinna być przekształcona w liceum, a nie w podstawówkę, co oznacza w istocie likwidację placówki. Jak mówił, choć ma mieć gwarancję etatu w nowej szkole, to może w niej dostać zaledwie kilka godzin pracy w tygodniu.
Uchwała podjęta przez szczecińskich radnych zostanie przesłana do zaopiniowania przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Ostateczna uchwała ma być podjęta do końca marca.

Dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli - wnioski do 13 października>>

Nową sieć szkół jednogłośnie zatwierdzili koszalińscy radni. Jak poinformował we wtorek PAP Krzysztof Stobiecki z koszalińskiego magistratu, 10 tamtejszych gimnazjów, w tym dwie szkoły specjalne, zostanie włączonych w strukturę istniejących już szkół podstawowych.
W związku ze zmianami w mieście przybędą dwie szkoły podstawowe. Państwowe Gimnazjum nr 11 zostanie przekształcone w nową Szkołę Podstawową nr 23. Zaś Gimnazjum dla Dorosłych działające przy Centrum Kształcenia Ustawicznego zostanie włączone w nowo powołaną Szkołę Podstawową dla Dorosłych.
Dwa gimnazja zostaną włączone w strukturę istniejących już liceów ogólnokształcących. Państwowe Gimnazjum nr 4 wejdzie w strukturę Liceum Ogólnokształcącego nr 5. Rok później, bo 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 6 zostanie włączone do Liceum Ogólnokształcące nr 6 - powiedział Stobiecki.
Od 1 września br. w Koszalinie będzie funkcjonować 13 ogólnodostępnych szkół podstawowych, w tym jedna nowa nr 23, oraz 2 szkoły podstawowe specjalne działające w strukturze Zespołu Szkół nr 12 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. (PAP)

Więcej pieniędzy na kształcenie niepełnosprawnych uczniów>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów