Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów RP (którego organem jest Rada Studentów) poinformowała PAP, że studenci w sobotę przygotowali także projekty umów uczelnia - student. Jak dodała, swoje stanowisko i propozycje zamierzają zaprezentować w czwartek przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow.

Ponieważ każdy student powinien od początku studiów znać wysokość opłat za studia oraz inne usługi edukacyjne świadczone przez uczelnię, umowa student-uczelnia powinna konsumować cały katalog warunków odpłatności za usługi edukacyjne - napisali studenci w uchwale.

Obecnie uczelnie podpisują umowy ze studentami, którzy płacą za kształcenie, czyli w przypadku uczelni niepublicznych z osobami uczącymi się na studiach niestacjonarnych. Studenci dzienni na razie nie mają umów z uczelniami publicznymi. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przyjęła stanowisko, że prawo nie wymaga tego, więc umowy ze studentami stacjonarnymi byłyby zbędną biurokracją.

Inaczej nową - obowiązującą od 1 października - ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym interpretuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według resortu, uczelnie mają obowiązek podpisać ze studentami stacjonarnymi umowy, w których określą wysokość opłat za dodatkowe usługi edukacyjne np. za powtarzanie niezaliczonego przedmiotu lub wydanie legitymacji.

Niezawarcie umów ze studentami, określających warunki odpłatności za studia lub inne usługi edukacyjne, w interpretacji MNiSW, oznaczać będzie zaniechanie pobierania tych opłat - napisała 18 października minister nauki Barbara Kudrycka w liście do rektorów publicznych uczelni.

Studenci chcą nie tylko zagwarantowania w umowach stałości opłat, ale też ciągłości studiów. Wszyscy studenci - bez względu na to, kto opłaca ich studia (skarb państwa, rodzice, fundatorzy czy oni sami) - powinni mieć również pisemną gwarancję, że uczelnia nie zlikwiduje kierunku lub specjalności, na które ich przyjęła, zanim nie ukończą studiów w czasie przewidzianym ustawą lub regulaminem studiów - napisała Rada Studentów w uchwale.

Kita poinformowała PAP, że studenci przygotowali różne warianty umowy student-uczelnia (od wariantu minimum do umowy idealnej) i są gotowi do negocjacji z rektorami w czwartek. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z przychylnością - podkreśliła. (PAP)

la/ abr/