Przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych i kurtaorzy oświaty podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.
SSE czynnie działają w sprawie promocji szkolnictwa zawodowego. Tworzą klasy pod swoim patronatem. Przyznają nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie. Wspierają kształcenie dualne poprzez prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Zwiększają dostępność uczniów do praktyk realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy przedsiębiorstw. Współtworzą warsztaty szkolne. Uczestniczą w procesie przygotowywania oferty edukacyjnej szkół zawodowych. Organizują na terenie SSE strefowe klastry edukacyjne. Podejmują działania integrujące środowisko biznesu z placówkami szkolnictwa zawodowego.

Legitymacja zawodowa ułatwi znalezienie pracy za granicą>>