Dane zebrało kuratorium oświaty w Białymstoku na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów placówek. To stan na koniec września 2014 roku, zapisany w Systemie Informacji Oświatowej.
Województwo podlaskie uchodzi za region najbardziej w kraju zróżnicowany narodowościowo. Są tam największe w Polsce skupiska mniejszości białoruskiej i litewskiej; żyją tam także m.in. Ukraińcy, Rosjanie i Tatarzy.
Jak wynika z informacji kuratorium, w tym roku szkolnym języków ojczystych mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego uczy się w sumie 3931 uczniów w 69 szkołach i przedszkolach w regionie.

Egzamin z jęz. mniejszości będzie lepiej sprawdzał wiedzę uczniów>>

O ile liczba osób uczących się ukraińskiego jest porównywalna z danymi z minionego roku szkolnego, to spadła liczba dzieci uczących się białoruskiego i litewskiego. "Mniejsza liczba uczniów języka litewskiego i białoruskiego, w stosunku do poprzedniego roku, jest przypuszczalnie konsekwencją zmian demograficznych" - napisano w zestawieniu.
Mniejszość białoruska jest najliczniejszą w regionie, jej największe skupiska są w południowo-wschodniej części województwa. Tam też jest najwięcej placówek oświatowych, gdzie można uczyć się białoruskiego. W sumie w Podlaskiem jest w tym roku szkolnym 45 placówek: podstawówek, gimnazjów, szkół średnich oraz jedno przedszkole, gdzie języka białoruskiego uczy się w sumie 2981 osób. We wrześniu ub. roku było 3377 osób. Najwięcej takich placówek jest w powiecie hajnowskim.
Języka litewskiego uczy się 585 osób w siedemnastu placówkach (o 84 uczniów mniej w stosunku do września 2013 roku), z których to szkół zdecydowana większość zlokalizowana jest w powiecie sejneńskim - tam właśnie są największe w kraju skupiska mniejszości litewskiej.

Prowadzenie szkół dla mniejszości narodowych jest bardziej opłacalne>>

Języka ukraińskiego w Podlaskiem można uczyć się w siedmiu przedszkolach i szkołach, w Bielsku Podlaskim, Czeremsze i Białymstoku. W tym roku szkolnym uczy się go 365 osób.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) zainicjowało kampanię promującą języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język kaszubski, czyli regionalny. Jednym z celów akcji jest upowszechnienie kształcenia dzieci w tych językach, korzystania z przepisów dotyczących języka pomocniczego oraz używania dodatkowych nazw miejscowości i obiektów w tych językach.
Kampania MAC, która potrwa do końca roku, ma także popularyzować wiedzę na temat języków mniejszości wśród wszystkich mieszkańców kraju. Związana jest z Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych, ratyfikowaną przez Polskę w lutym 2009 r.
W ramach działań promocyjnych wydana została m.in. broszura dla gmin i powiatów, konspekt lekcji dla nauczycieli, broszura dla mniejszości białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ukraińskiej i Kaszubów. Powstała też strona internetowa promująca dwujęzyczność www.jezyki-mniejszosci.pl. (PAP)

RIO: dotacja dla szkoły z językiem mniejszości wylicza się jak dla placówki niepublicznej>>