"Ideą całego przedsięwzięcia jest prezentacja rzemiosła, zmotywowanie młodych ludzi do wyboru zawodu oraz w konsekwencji pozyskanie nowych adeptów w grono rzemieślników. W ten sposób przygotowujemy zaplecze kadrowe dla naszych zakładów" - powiedział PAP cechmistrz Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie Romuald Żłobiński.
Do szkół gimnazjalnych przychodzą rzemieślnicy, żeby pokazać uczniom jakie możliwości dają poszczególne zawody. Odbywają się spotkania z mistrzami reprezentujących różne zawody - fryzjerami, stolarzami, metaloplastykami, cukiernikami. "Naszym celem jest propagowanie zawodów, w klasach trzecich szkół gimnazjalnych, czyli wśród uczniów, którzy w najbliższym czasie będą decydować o swojej przyszłości. W ramach kampanii uczniowie mogą między innymi odwiedzać warsztaty rzemieślnicze, zapoznać się z zawodem i jego perspektywami" - dodał Żłobiński.
Uczniowie, którzy w wyniku kampanii wybiorą zawód, będą mogli odbywać trzyletnie praktyki u mistrzów - po podpisaniu umowy o przyuczenie do zawodu pomiędzy mistrzem a opiekunem prawnym ucznia. Po trzech latach uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminów czeladniczych. Najlepsi będą mieli szansę na zatrudnienie w firmie, w której uczyli się zawodu.|
Nauka zawodu, czyli zajęcia praktyczne będą się odbywały 2-3 razy w tygodniu po zajęciach w szkole zawodowej.

Obecnie na rynku pracy najbardziej poszukuje się mistrzów w zawodach takich jak jubiler, zegarmistrz, kuśnierz.(PAP)

ktp/ ls/