Oferta jest przewidziana dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także dla nauczycieli i kandydatów na nauczycieli.
Jak poinformował współorganizator przedsięwzięcia, znany w Rzeszowie pasjonat i popularyzator nauki i techniki Paweł Pasterz, będzie to pierwsza placówka w regionie, w której odbywać się będą interaktywne zajęcia w ramach edukacji nieformalnej, a sama pracownia nawiązywać będzie, w tym wystrojem wnętrza i wyposażeniem, do szkolnych pracowni fizycznych i do zajęć praktyczno-technicznych (ZPT) w stylu lat 70. XX w.
Pracownia Eksperymentarium 3Z powstała ze środków własnych Pasterza oraz jego przyjaciół i pasjonatów. Obok zajęć w Eksperymentarium 3Z znajdzie się też stała ekspozycja unikatowych pamiątek techniki z prywatnej kolekcji Pawła Pasterza. W czasie zajęć będzie można z nich korzystać.
„To będzie pierwsza w Polsce hybryda, łącząca w jednym muzeum techniki, pracownie ZPT, kółka zainteresowań i elementy centrum nauki. Stawiamy przede wszystkim na rozwój intelektualny, myśli konstrukcyjnej, zdolności manualnych i politechnicznych” – zapewnił Pasterz.
Pracownia zostanie wyposażona w interaktywne eksponaty, w stanowiska do interaktywnych wykładów i pokazów. Będą tam też stanowiska warsztatowe, wyposażone w bezpieczne i odpowiednie narzędzia, maszyny, urządzenia i obrabiarki.
Na terenie placówki znajdzie się też ekspozycja muzealna z dużym zbiorem eksponatów i pamiątek z dziedziny historii techniki i kultury materialnej, których stan techniczny i użytkowy jest zachowany doskonale. Będą to m.in. przyrządy pomiarowe, aparaty telefoniczne, urządzenia elektroniczne takie jak magnetofony, radioodbiorniki, czy Teatr Wysokich Napięć, czyli m.in. transformatory Tesli, drabiny Jacobsa, a także pomoce dydaktyczne, modele i zabawki edukacyjne, urządzenia do pokazów z mechaniki, akustyki, optyki geometrycznej i światła.
W ofercie placówki mają znaleźć się cykliczne zajęcia warsztatowe w formule Experymentarium 3Z, czyli zobacz, zbuduj, zademonstruj, które będą nawiązywać do najlepszych tradycji edukacyjnych w ramach ZPT.
Marlena Proszak, współinicjatorka pracowni wyjaśniła, że zajęcia w Eksperymentarium 3Z realizowane będą według specjalnie opracowanej i sprawdzonej formuły: po krótkim wykładzie wprowadzającym i objaśniającym wybrane zagadnienie z fizyki, matematyki, czy chemii, uczestnicy warsztatów samodzielnie, ale pod opieką instruktorów, będą projektować i budować eksponaty swojego pomysłu, np. małe zabawki dydaktyczne, modele, czy eksponaty edukacyjne. Następnie skonstruowane na zajęciach urządzenia po uruchomieniu i demonstracji konstruktorzy będą zabierać ze sobą.
„Dzięki temu, niejako przy okazji, stworzą w swoich domach małe domowe centra nauki, gdzie znajdą się unikatowe kolekcje popularno-naukowe” – zauważyła Proszak.
W Experymentarium 3Z planowane są też pokazy naukowe np. z dziedziny optyki, elektromagnetyzmu, akustyki, wysokich napięć.
Z kolei dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizatorzy przygotowali specjalne programy pokazowe i warsztatowe, z których będą mogli dowiedzieć się jak przygotować sobie warsztat i samodzielnie zbudować pomoce naukowe i urządzenia do demonstracji różnych zjawisk na szkolnych lekcjach, do przeprowadzania eksperymentów.
Zdaniem pomysłodawców Eksperymentarium 3Z udział w tych zajęciach pomoże zrealizować oryginalne i niezapomniane lekcje, które staną się popularnonaukowymi spektaklami, inspirującymi młodych do poznawania otaczającego świata.
Na zajęcia w pracowni, które odbywać się będą cyklicznie i regularnie, można się już zapisywać. Będą odpłatne. Równolegle odbywać się będą także zajęcia na zamówienie np. dla nauczycieli, którzy zechcą w pracowni przeprowadzić lekcje. 
Organizatorzy zapewniają, że zajęcia i pokazy naukowe prowadzone będą przez doświadczone w edukacji interaktywnej osoby, w tym dyplomowanego nauczyciela oraz współorganizatora przedsięwzięcia Pawła Pasterza. Jest on współorganizatorem Interaktywnego Pikniku Naukowego „Dzień Odkrywców" w Rzeszowie - największej imprezy popularyzującej naukę na Podkarpaciu, a także autorem wielu projektów edukacyjnych (stworzył np. Dźwiękową Tablicę Mendelejewa dla osób niewidzących). Agnieszka Pipała (PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów