Zadaniem pełnomocnika będzie inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań dotyczących podwyższenia bezpieczeństwa w szkołach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Minister edukacji zadowolona z wyboru pełnomocniczki dla MEN>>