Według resortu edukacji, wydłużenie funkcjonowania starego Systemu Informacji Oświatowej pozwoli przez najbliższe trzy lata bezpiecznie dokonywać podziału subwencji oświatowej na podstawie danych zgromadzonych w starym systemie.
System Informacji Oświatowej funkcjonuje od 2005 r. Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych i nauczycielach. Nowy System Informacji Oświatowej wdrażany jest od maja 2013 r. Stąd określenia stare SIO i nowe SIO. W nowym systemie obok danych o szkołach i nauczycielach zbierane są także indywidualne dane o uczniach. Przy czym dane o uczniach identyfikowane są tylko na etapie zbierania ich w szkołach, następnie przekazywane są w formie danych statystycznych.
Według MEN, dodatkowe trzy lata równoległego funkcjonowania dwóch SIO, umożliwi wyeliminowanie błędów w danych identyfikacyjnych w nowym systemie, w tym błędów użytkowników SIO i błędów w rejestrze PESEL oraz korektę danych dziedzinowych przekazywanych do bazy danych SIO. "W konsekwencji, w strukturze podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wzrośnie odsetek środków, które będą mogły być przeznaczane na dofinansowanie innych zadań niż korekta błędów statystycznych" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.
W projekcie zaproponowano także wprowadzenie mechanizmu zapewniającego możliwość gromadzenia w bazie danych nowego SIO niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli, czyli danych niezgodnych z danymi w rejestrze PESEL.
"Umożliwi to monitorowanie efektywności procesu weryfikacji tych danych z danymi w rejestrze PESEL. Pozyskana zostanie informacja o liczbie osób, których dane nie zostały zweryfikowane oraz powstanie możliwość określenia czasu niezbędnego do wyjaśnienia stanu faktycznego (niezgodności z rejestrem PESEL)" - zaznaczono w komunikacie.
"Możliwość jednoczesnego przekazywania do nowego SIO niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów i nauczycieli – pozwoli odpowiednio wcześnie analizować dane w nim zgromadzone i posiłkować się nimi w celu prowadzenia polityki oświatowej" - wyjaśniono.
MEN chce by znowelizowana ustawa o Systemie Informacji Oświatowej obowiązywała od 1 stycznia 2014 r.