- Proponowane przepisy wzmacniają podmiotowość dziecka, umożliwiając aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie spraw cywilnych i administracyjnych, które leżą w kręgu jego zainteresowania. Sprzyjają także kształtowaniu w dzieciach poszanowania dla prawa i wzmocnieniu poczucia sprawiedliwości – zauważa Marek Michalak.

Zdaniem RP projektowana zmiana jest realizacją prawa dziecka do informacji, kształtującego jego rozwój, mającego istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, obowiązku szkolnego czy przygotowania dziecka do aktywnego życia w społeczeństwie obywatelskim. To także realizacja prawa dziecka do swobodnego wyrażania własnych poglądów oraz prawa do bycia wysłuchanym, co umożliwia małoletniemu udział w formach aktywności społecznej, takich  jak m.in. działania w młodzieżowych radach, udział w konsultacjach społecznych czy uczestnictwo w dialogu publicznym. Więcej>>

 

Nowa podstawa programowa promuje odtwórcze podejście?>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów