Akcję banerową przygotował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jej celem jest pokazanie sprzeciwu społeczności gimnazjów wobec planów ich likwidacji. Akcję wspiera koalicja "Nie dla chaosu w szkole".

Banery przeciw likwidacji gimnazjów mają być wywieszone wkrótce także w innych miastach, m.in. w Rybniku, Katowicach, Sosnowcu, Opolu i Radomiu.

Aby wyrazić swój protest w piątek rano pikietę przed Gimnazjum nr 10 na Sadybie zorganizowali rodzice uczniów z mokotowskich gimnazjów i szkół podstawowych. Na budynku szkoły oprócz banera wiszą także hasła przygotowane przez rodziców, takie jak: "Nikt z nami nie konsultował", "MEN nie pyta rodziców", "Nie zabierajcie nam gimnazjum".

Pikietujący mieli też transparenty z napisami "Nie! reformie pisanej na kolanie" i "Od reformy są eksperci, nie politycy". Skandowali: "dość niszczenia edukacji".

"Jesteśmy rodzicami uczniów. Mamy prawo planować edukację naszych dzieci. Posyłając je do szkoły umawiamy się z państwem polskim, że będzie je kształcić z najwyższą troską i według zasad, które są z góry wiadome (...) Mamy prawo zakładać, że nikt nie będzie prowadził na nich nieprzemyślanych eksperymentów ani całkowicie zmieniał systemu kształcenia w trakcie nauki w sposób chaotyczny" - odczytała wspólne oświadczenie mama uczennicy Gimnazjum nr 10 Katarzyna Szczepaniak. W oświadczeniu podkreślono, że reformy powinny być przemyślane i szeroko skonsultowane oraz że powinny przynosić korzyści wszystkim uczniom, nie powinny zaś być powodowane względami politycznymi.

Zgromadzeni rodzicie poinformowali, że rozpoczynają akcję informowania innych rodziców i zbierania podpisów pod petycją do posłów i senatorów, w której sprzeciwiają się "wprowadzeniu chaosu w oświacie, skróceniu obowiązkowego kształcenia o rok, kumulacji roczników przy rekrutacji do liceów i na studia oraz zmarnowaniu 17 lat inwestycji w gimnazja".

"Ogłaszamy gotowość do połączenia sił z protestującymi nauczycielami i samorządowcami. Też jesteśmy przeciw reformie, a nas, rodziców, trudno posądzić o to, że chodzi nam o coś innego niż dobro naszych dzieci" - mówiła jedna z mam Aleksandra Prasek.

Zgromadzeni zaapelowali do wszystkich rodziców o czynny udział w demonstracji zapowiadanej na 19 listopada, pod hasłem "Rodzice na ulice".

Z danych stołecznego Biura Edukacji wynika, że w Warszawie obecnie funkcjonuje 248 gimnazjów: 155 z nich prowadzonych jest przez miasto (uczy się w nich blisko 37 tys. uczniów), pozostałe 93 gimnazja to szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne organy (uczy się w nich 5,9 tys. uczniów).

Wśród gimnazjów prowadzonych przez warszawski samorząd 60 to gimnazja samodzielne (w tej grupie jedno gimnazjum specjalne), a 95 wchodzi w skład zespołów (59 gimnazjów jest w zespołach ze szkołami podstawowymi, a 28 w zespołach ze szkołami ponadgimnazjalnymi).

Łącznie we wszystkich samorządowych gimnazjach uczy 6378 nauczycieli: 2976 nauczycieli dyplomowanych, 1883 mianowanych, 1201 kontraktowych i 318 stażystów. W gimnazjach samodzielnych pracuje 2938 nauczycieli i 813 pracowników administracji i obsługi. W gimnazjach w zespołach szkół zatrudnionych jest 3440 nauczycieli i 511 pracowników administracji i obsługi.

W połowie września do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafiły dwa projekty ustaw: zupełnie nowej ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Zgodnie z propozycją MEN w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

Według propozycji MEN wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach. Gimnazjum może zostać włączone w 8-letnią szkołę podstawową, liceum, technikum lub szkołę branżową pierwszego stopnia. Może też przekształcić się w szkołę podstawową, liceum, technikum lub w szkołę branżową pierwszego stopnia. (PAP)

600x150_14e_1.jpg - Najnowsze 28/mar/2017 14:47 - Jaworska, Joanna