Przytacza ją Serwis Samorządowy PAP.
- W kontekście planowanych zmian dotychczasowa formuła programu „Wyprawka szkolna" wymagać będzie modyfikacji - informuje Justyna Sadlak z Biura Prasowego MEN. - Wydaje się, że w kolejnych latach program będzie kontynuowany, ale w mniejszej skali, niż dotychczas, gdyż nie będzie on obejmował uczniów określonych typów szkół, którzy będą otrzymywać w całości bezpłatne podręczniki - wyjaśnia. O realizacji programu w najbliższych latach zadecyduje Rada Ministrów.

Polecamy: MEN wylicza: dzięki rządowym podręcznikom rodzice zaoszczędzą 101 mln zł