"Z informacji, jakie napłynęły do kuratorium oświaty wynika, że w planach jest likwidacja 67 szkół. Zdecydowana większość to placówki, które zostaną zamknięte w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego" - powiedziała PAP rzeczniczka kuratorium.

17 szkół i placówek oświatowych, w tym m.in. dwa gimnazja, jedna filia szkoły podstawowej i dziewięć liceów ogólnokształcących, zniknie z powodu niżu demograficznego oraz braku naboru.
51 szkół zostanie zamkniętych ze względu na wdrażaną od kilku lat reformę szkolnictwa zawodowego. Od września 2012 roku trwa m.in. systematyczne wygaszanie liceów profilowanych (poprzez nieprzeprowadzanie naboru do klas pierwszych), które zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, mają zostać zamknięte do 1 września tego roku. Na mocy ustawy likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych, technika dla dorosłych i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych.
Na przesłanie do kuratorium uchwał intencyjnych dotyczących zamiaru likwidacji szkół i placówek oświatowych samorządy miały czas do 28 lutego.
Zamiar związany z likwidacją każdej szkoły samorząd musi zgłosić najpóźniej na sześć miesięcy przed terminem jej zamknięcia. Jest również zobowiązany do powiadomienia rodziców uczniów oraz kuratora oświaty, który opiniuje uchwały pozytywnie lub negatywnie. Opinia kuratora nie jest jednak wiążąca. W przypadku negatywnej opinii samorząd może, ale nie musi rezygnować z planów likwidacyjnych.
W ubiegłym roku do kuratorium wpłynęło ponad 119 uchwał intencyjnych dotyczących zamiaru likwidacji szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych. W 2012 było ich ponad 200. (PAP)

Polecamy publikację: Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Ruch kadrowy w szkole, a zwłaszcza art. 20 KN, który jest podstawą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami likwidowanej szkoły, będzie tematem marcowego zjazdu AZDS. Szczegóły na temat konferencji>>