"Jugendwerk przyczynia się do przezwyciężenia ciasnoty umysłowej, zaściankowości i nacjonalizmu" - powiedział Stolpe, członek istniejącej od dwunastu lat fundacji, wręczając czek na 44900 euro.
Dyrektor Jugendwerku Stephan Erb podkreślił, że dzięki dotacji możliwa będzie realizacja dodatkowych programów, w tym szkoleń organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży z udziałem partnerów z Ukrainy i Izraela. Dokończony zostanie także polsko-niemiecko-ukraiński projekt ulicznego turnieju piłkarskiego.
Umowa o utworzeniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży została podpisana przez rządy obu krajów w 1991 roku wraz z polsko-niemieckim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jugendwerk wspiera finansowo co roku około 3000 spotkań młodzieży, w których bierze udział ponad 100 tys. uczniów z obu krajów. Roczny budżet PNWM wynosi około 9 mln euro. Jak twierdzi Jugendwerk, przekazywana przez oba rządy kwota od lat nie wystarcza na pozytywne rozpatrzenie wszystkich wniosków. Biura Jugendwerku znajdują się w Warszawie i Poczdamie.
Istniejąca od 1963 roku Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dysponuje kwotą ponad 20 mln euro rocznie. Z Berlina Jacek Lepiarz (PAP)