O pieniądze mogą się starać samorządy prowadzące przedszkola, ale też podmioty, które planują otworzyć nowe placówki. "Przygotowując projekt należy zwrócić uwagę, iż tworzenie nowych miejsc jest możliwe wyłącznie dla dzieci trzy-czteroletnich i niepełnosprawnych" - powiedziała PAP dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Elżbieta Romańczuk. Tworzone miejsca w przedszkolach muszą działać co najmniej przez dwa lata po zakończeniu projektu.

Zdaniem Romańczuk obecna perspektywa finansowa daje szersze możliwości wsparcia przedszkoli niż poprzednia, która była ukierunkowana głównie na tworzenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego albo tworzenie dodatkowych miejsc dla przedszkolaków w placówkach już istniejących. Pieniądze można było m.in. zdobyć na przygotowanie pomieszczeń, ich wyposażenie czy też na zajęcia dla dzieci.

"Nowa perspektywa daje większe możliwości. Oprócz nowych miejsc w przedszkolach, stawiamy na jakość edukacji przedszkolnej. Możliwe jest rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, wydłużenie godzin pracy ośrodka, a także kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw czy umiejętności" - poinformowała Elżbieta Romańczuk.

Dodała, że nowością w ogłoszonym konkursie jest możliwość doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach, zwłaszcza z zakresu pedagogiki specjalnej.

Szczególnie premiowane w konkursie będzie m.in. tworzenie miejsc dla przedszkolaków z niepełnosprawnościami i ich wsparcie.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie wsparcia przedszkoli w regionie, otrzymało je 331 placówek. Powstało 3 tys. 596 miejsc w przedszkolach. Opieką objęto prawie 6,8 tys. przedszkolaków w wieku 3-5 lat, w tym ponad 5 tys. na obszarach wiejskich. Łącznie wydano na ten cel ponad 72,3 mln zł.

Nowy RPO zakłada, że uda się stworzyć w Podlaskiem kolejnych 1 tys. 755 miejsc w przedszkolach, a dla ponad 5,2 tys. dzieci będą zorganizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne. (PAP)

kow/ mag/