Pierwsza dama spotkała się też ze społecznością szkoły prowadzącej innowacyjne metody nauczania i uczestniczyła w dorocznej gali, podczas której władze placówki honorują wspierające ją instytucje i firmy.

Dziękując za zaproszenie Kornhauser-Duda odwołała się do pierwszego spotkania z przedstawicielami szkoły – w grudniu ub.r. w Warszawie podczas gali „Solidarna szkoła” prezydentowa - patronująca wydarzeniu - wręczała im wyróżnienie.

Koneckie liceum zostało wówczas wyróżnione przez Fundację Świętego Mikołaja jako szkoła najaktywniej zaangażowana w zbieranie funduszy na stypendia dla swoich zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Pieniądze zbierali m. in. kwestując w parafiach, organizując festyny i szkolne kiermasze.

„Już wtedy byłam pod ogromnym wrażeniem państwa niezwykłego społecznego zaangażowania, ale też pozytywnej energii i prawdziwej radości z tego, co robicie (…). Wiem, że licealiści z Końskich są niezwykle zaangażowani w bardzo wiele inicjatyw i jest to bardzo budujące. Wasza otwartość, wrażliwość na potrzeby innych (…) powoduje, że umożliwiacie innym, którzy może znaleźli się w trudniejszej sytuacji, żeby mogli realizować swoje pasje i zainteresowania” - mówiła Kornhauser-Duda, zwracając się w szkole do nauczycieli, uczniów i samorządowców.

Obejrzała też przedstawienie szkolnego zespołu teatralnego „Lustro”, poświęcone problemom współczesnego komunikowania się ludzi. „Myślę, że niestety treść tej inscenizacji jest boleśnie aktualna i cieszę się, że zdajecie sobie z tego sprawę, jak powierzchowna jest obecnie komunikacja międzyludzka i jak bezrefleksyjnie używane słowa mogą kogoś urazić. I myślę, że metodą na polepszenie tej komunikacji (…) jest uśmiech, chęć bycia razem, wzajemny szacunek (…). Brutalizacji i wulgaryzacji języka mówimy nie” - powiedziała Kornahuser-Duda.

Doceniła też sposób zarządzania szkołą i jej liczne inicjatywy edukacyjne, związane ze sportem, profilaktyką ochrony zdrowia i środowiska. Małżonka prezydenta dodała, że bardzo jej bliskie są projekty wspierające czytelnictwo i promujące piękną polszczyznę.

Dyrektor szkoły Beata Salata powiedziała dziennikarzom, że bez zaangażowania nauczycieli i uczniów oraz wzajemnego zaufania sukcesy szkoły nie byłyby możliwe.

Małżonka prezydenta, która jest germanistką, poprowadziła też w koneckiej szkole lekcję niemieckiego, poświęconą zaangażowaniu młodzieży i wolontariatowi - zajęcia nie były dostępne dla mediów.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w lekcji, podkreślali w późniejszej rozmowie z dziennikarzami, iż prezydentowa jest „bardzo miłą nauczycielką, otwartą na ucznia, z poczuciem humoru i dystansem”.„Wszyscy byli bardzo aktywni. Zaimponowało mi, że lekcja była w całości przeprowadzona w języku niemieckim, w ciekawy sposób, inny od typowego szkolnego” - powiedziała drugoklasistka Natalia.

II LO w Końskich powołano w 1992 r. na bazie funkcjonującego w tym miejscu od 1947 r. liceum pedagogicznego i późniejszego studium nauczycielskiego. Szkoła kształci uczniów w klasach o profilach: matematyczno-fizyczno-informatycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym i lingwistycznym.

Jako jedyna placówka w powiecie koneckim szkoła realizuje innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez kuratorium oświaty w zakresie m.in. zajęć z historii sztuki, filozofii, geografii w języku niemieckim, koła tłumaczeń z niemieckiego i angielskiego, a także dwa programy własne z zakresu wiedzy o kulturze. Prowadzi też rozszerzone zajęcia z angielskiego i niemieckiego - w przyszłości chce wprowadzić nauczanie dwujęzyczne.

Szkoła objęta jest patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współpracuje też z Politechniką Świętokrzyską. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi realizowane są projekty w zakresie nauk humanistycznych i ścisłych. W szkole prowadzone są też zajęcia z edukacji prawnej.

W związku z projektami wymiany międzynarodowej w liceum odbywały się m.in. zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z Irlandii, Niemiec i USA. Koneccy uczniowie mają okazję do poznania kultury innych krajów dzięki licznym wycieczkom i międzynarodowym projektom edukacyjnym, w których uczestniczą. (PAP)

ban/ gma/ malk/