Jak poinformowało w środę biuro prasowe płockiego koncernu, rekrutacja do programu już wystartowała, a na stronie internetowej Fundacji Orlen - Dar Serca dostępny jest formularz on-line dla kandydatów ubiegających się o stypendium.
PKN Orlen wyjaśnił, że celem programu jest promocja "zdolnych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie chemią i przedmiotami ścisłymi". "Stworzyliśmy ten program dostrzegając możliwości rozwoju młodych talentów zainteresowanych dziedziną, w której funkcjonuje PKN Orlen. Mam nadzieję, że nasz program stypendialny spełni ważną rolę w systemie wspierania uzdolnionej młodzieży" - powiedział prezes Fundacji Orlen - Dar Serca Paweł Wojciechowski.

Podkreślił, że stypendium "przyznawane będzie na cały okres nauki w wybranej szkole średniej, zapewniając uczestnikom programu optymalne warunki do rozwoju osobistego oraz realizacji zainteresowań i pasji".
Aby zostać stypendystą programu "Mistrzowie Chemii" należy wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce, osiągnięciami w dziedzinie chemii i zaangażowaną postawą prospołeczną. Rekrutacja do programu odbywa się etapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza on-line i przesłanie do fundacji dokumentów określonych regulaminem. Spośród kandydatów do stypendium zostaną wybrani uczniowie, którzy następnie muszą przejść ścieżkę rekrutacji do wybranej szkoły, zgodnie z wymogami systemu oświatowego. Do programu stypendialnego zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy w obydwu etapach otrzymają łącznie największą liczbę punktów.

Program realizowany jest we współpracy z dwoma szkołami stopnia ponadgimnazjalnego. W Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu - rekrutacja obejmuje uczniów zamieszkujących województwa centralne i północne, a w Technikum Chemicznym i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie - uczniów mieszkających w południowej części kraju. Szkoły te współpracują z ośrodkami akademickimi, m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, oferując uczniom możliwości udziału w zajęciach i projektach tam prowadzonych.
PKN Orlen poinformował, że stypendyści programu będą korzystali ze wsparcia Fundacji Orlen - Dar Serca przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej na zasadach określonych w regulaminie. Fundacja pokryje koszty związane z edukacją, w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział uczniów w programie zajęć dodatkowych określonych przez szkołę oraz pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymywać będą od fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków, związanych z nauką. (PAP)

mb/ hes/