"Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza" – wyjaśniła szefowa MEN cytowana w komunikacie resortu oświaty.
Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem - obecny, kończący się w piątek rok szkolny 2014/2015 resort edukacji ogłosił "Rokiem szkoły zawodowców".
Kluzik-Rostkowska podała też w czwartek kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016. Minister edukacji co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.
Decyzją Kluzik-Rostkowskiej w nowym roku szkolnym 2015/2016 w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa znalazło się wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Koniec roku szkolnego 2014/2015. Najważniejsze wydarzenia: "Nasz elementarz" i protesty związków>>
 
Priorytetami będą także: podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także edukacja matematyczna i przyrodnicza.
Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli.
Rok szkolny 2014/2015 kończy się 26 czerwca. Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 1 września. (PAP)

 


2015.06.23-kalendarz-ds