Raport analizuje Serwis Samorządowy PAP. Jak czytamy, udział wydatków na edukację w  budżetach samorządów nieznacznie maleje, ale wciąż jest duży - średnio wynosi 1/3 ich wydatków ogółem. „Nie dziwi zatem szczególne wyczulenie JST na najmniejsze nawet inicjatywy legislacyjne powodujące zmiany w  finansowaniu oświaty" - oceniają autorzy raportu.

Najmniej wydatków edukacyjnych pokrywa oświatowa część subwencji w  województwach mazowieckim (57 proc.), dolnośląskim i śląskim (po 60 proc.). Najwięcej w  kujawsko-pomorskim, podkarpackim i  świętokrzyskim (69 proc.). Więcej>>