Nagrodą dla zwycięzcy jest możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie i zakwaterowanie w mieszkaniach należących do uczelni.
Rzecznik Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemysław Pawlak podkreślił, że udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie ułatwia finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym także na innych uczelniach w kraju, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Drugą lokatę w tegorocznym finale olimpiady zajęła Klaudia Cholewa z Głuchołazów, a trzecie miejsce przypadło Adriannie Jacek z Wrocławia. Kolejne miejsca zajęli: Izabela Jasion także z Wrocławia i Tomasz Pilikowski z Krakowa (ubiegłoroczny laureat I miejsca).
Laureatka drugiego miejsca będzie mogła również nieodpłatnie studiować w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Otrzyma także nieodpłatne zakwaterowanie. Zajęcie miejsc od 3. do 5. pozwoli na nieodpłatne studia na tej uczelni.
Uczestnicy finału olimpiady najpierw rozwiązywali test, a później odpowiadali ustnie. Test składał się z 50 pytań dotyczących różnych zagadnień z prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i z socjologii prawa, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa UE oraz praw człowieka. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli godzinę. Do drugiej, ustnej części finału przeszło tylko 10 osób, które zdobyły najwięcej punktów za test.|W części ustnej finaliści musieli odpowiedzieć na trzy wylosowane pytania, a odpowiedzi oceniała Komisja Centralna. W jej skład weszli specjaliści z zakresu prawa i państwa, m.in. prof. Andrzej Witkowski, prof. Zbigniew Czarnik oraz przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
Maria Migaj po otrzymaniu nagrody powiedziała, że zajęcie 1. miejsca jest dla niej motywacją do dalszego zdobywania wiedzy prawniczej. „W olimpiadzie wzięłam udział, ponieważ chcę zostać prawnikiem, a to jest doskonały sposób na przygotowanie się do studiów prawniczych. Na razie nie mogę uwierzyć w to, że udało mi się wygrać” – powiedziała po ogłoszeniu wyników zwyciężczyni.
Przyznała jednocześnie, że finał był dość trudny. W olimpiadzie uczestniczyła po raz drugi, jednak w ubiegłym roku nie zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki.
Organizatorem olimpiady po raz piąty była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, wspólnie z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. W finale olimpiady uczestniczyło 31 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W eliminacjach do finału brało udział ponad 4 tys. osób z całej Polski. Najliczniej reprezentowane było województwo małopolskie, skąd na finał olimpiady do Rzeszowa przyjechało 18 uczniów. W zmaganiach brała udział także młodzież z województw: dolnośląskiego, podkarpackiego, opolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.
Laureatom nagrody wręczyli: przewodniczący Komisji Centralnej Olimpiady prof. Andrzej Witkowski i rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny, który wyraził nadzieję, że olimpiada będzie dla nich startem do przyszłej kariery naukowej.
„Jesteście najlepszymi z najlepszych. (…) Mam także nadzieję, że wśród laureatów są przyszli wybitni polscy prawnicy. Wybraliście bardzo wymagającą olimpiadę. Jednak trud włożony w przygotowania na pewno pomoże wam w przyszłości m.in. podczas studiów prawniczych” - powiedział rektor.
Dodał, że gratulacje należą się również nauczycielom, którzy doskonale przygotowali swoich uczniów do olimpiady.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie jest umieszczona na ministerialnej liście olimpiad interdyscyplinarnych oraz współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku do pierwszego stopnia olimpiady przystąpiło ponad 4 tys. osób z ponad 320 szkół z całej Polski.
Honorowy patronat nad olimpiadą objął minister sprawiedliwości, a merytoryczną opiekę pełni Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. W jej skład wchodzą wykładowcy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.(PAP)