„Zmiany dotyczące rozliczania wynagrodzeń średnich nauczycieli, jak wszystkie zmiany dotyczące rozliczania pieniędzy publicznych, powinny być dokonywane zgodnie z systematyką budżetu państwa, tj. z początkiem roku kalendarzowego. W związku z powyższym ewentualne zmiany przepisu art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela będą wprowadzane od początku roku kalendarzowego" - odpowiedziała rzecznik prasowy resortu na zadane przez Serwis Samorządowy PAP pytanie o to, czy zmiany będą gotowe w przyszłym roku. Samorządowcy domagają się likwidacji art. 30a Karty Nauczyciela (szerzej pisaliśmy o tym tutaj) jednak projekt MEN nie będzie najprawdopodobniej zawierał tak rewolucyjnych zmian. Kontrowersyjny przepis ma jednak zostać znowelizowany tak, by dodatek nie musiał być wyliczany odrębnie dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego. Więcej>>  

DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY>>