Do udziału w projekcie, którego pomysłodawcą jest rzeszowski ZUS, zaproszone są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z woj. podkarpackiego. Nabór chętnych potrwa do 20 października br.
Jak poinformowała rzeczniczka regionalnego oddziału ZUS woj. podkarpackiego Małgorzata Łyszczarz – Bukała, projekt ma na celu pokazanie, jak funkcjonuje biznes w praktyce. Głównym celem projektu jest kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, pracy oraz w życiu codziennym.
„Projekt "Przedsiębiorczość w praktyce" to bardzo cenna inicjatywa, w dzisiejszych czasach wręcz niezbędna, aby młodzież pozyskiwała wiedzę, doświadczenie i umiejętności, zanim trafi na rynek pracy. Chodzi o dostarczenie młodzieży wiedzy, aby mogli działać samodzielnie. A przy okazji pokazać im też inną twarz urzędów” - podkreśliła rzeczniczka.
Realizacja projektu będzie przebiegać trójstopniowo. Najpierw jego uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów tematycznych prowadzonych przez specjalistów z instytucji partnerskich, w tym np. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, urzędu marszałkowskiego, oddziału NBP, Izby Skarbowej czy uczelni wyższych i szkół średnich z regionu. Na zajęciach przyszli przedsiębiorcy dowiedzą się m.in., jak założyć firmę, skąd i jak pozyskiwać kapitał na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie są możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych, a także, jakie są obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zgłębią też tajniki rozliczeń z tytułu podatku dochodowego i VAT.

Uczniowie uczestniczący w warsztatach otrzymają materiały dydaktyczne. Na ich podstawie raz w miesiącu będą wykonywać w grupach krótkie zadania praktyczne, wykazując się wiedzą zdobytą podczas warsztatów, aby zakwalifikować się do kolejnych etapów projektu.
W finale uczestnicy będą musieli opracować biznesplanu przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny. Będą też rozwiązywać krótki test potwierdzający wiedzę zdobytą w czasie warsztatów.
Zdaniem Łyszczarz-Bukały podczas pierwszej edycji projektu uczestnicy wykazali się pomysłowością i doskonałym rozeznaniem w kwestii potrzeb terenu, z którego się wywodzili. Powiedziała, że uczniowie opracowali biznesplany związane m.in. z prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa agroturystycznego, nowatorskim sposobem wykorzystywania odpadów, czy też z wykorzystaniem dronów - do opracowania atrakcyjnych szlaków turystycznych.
Szkoły zainteresowane udziałem w drugiej edycji projektu mogą się zgłaszać wysyłając formularz na adres ewelina.surma@wp.pl do 20 października br. Regulamin i harmonogram projektu dostępny jest na stronie http://www.zst.lezajsk.pl/
Rzeczniczka dodała, że o zakwalifikowaniu szkoły do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty rozpoczną się w grudniu br. Przypomniała, że do pierwszej edycji projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” zgłosiło się 25 szkół ponadgimnazjalnych, z których 686 uczniów od września 2015 r. do marca 2016 r. realizowało praktyczne zadania konkursowe. W każdej ze szkół w projekt zaangażowanych było 25 koordynatorów i 118 prowadzących warsztaty, w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych. Do finałowego konkursu przystąpiło 249 uczniów. (PAP)