Mroczek odpowiadał na pytania posłów PO dotyczące planów przekazania prowadzenia przedszkola w osiedlu wojskowym w Leżnicy Wielkiej w woj. łódzkim. Znajdują się tam dwie jednostki wojskowe: 1. Dywizjon Lotniczy oraz 1. Batalion Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej. MON chce przekazać prowadzenie tamtejszego przedszkola samorządowi. Do przedszkola chodzi około 60 dzieci, wszystkie są dziećmi wojskowych.

"Resort obrony narodowej przywiązuje szczególną wagę do właściwego poziomu zabezpieczenia socjalnego żołnierzy, którego jednym z elementów jest zapewnienie wychowania przedszkolnego ich dzieciom. Jednak nie jest to zadanie ustawowe resortu obrony narodowej. Prowadzenie przedszkoli, zapewnienie wychowania przedszkolnego, jest zadaniem własnym gmin. Zadanie to ma swoje źródło finansowania w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego" - mówił Mroczek.

Stąd też - jak poinformował wiceszef MON - od początku lat 90. wojsko systematycznie przekazuje samorządom prowadzenie przedszkoli usytuowanach przy jednostkach wojskowych. Przekazywane są one wraz z całym mieniem: z nieruchomościami, budynkami i wyposażeniem.

Na początku lat 90. w gestii resortu obrony były 193 przedszkola przy jedniostkach wojskowych. Do 2011 r. przekazanych zostało 160 placówek przedszkolnych. Tam, gdzie niemożliwe było przekazanie, a dzieci miały w pobliżu zapewnione inne przedszkole, placówki zostały zlikwidowane przez stopniowe ich wygaszanie.

Obecnie przy jednostkach wojskowych działa jeszcze 13 przedszkoli; chodzi do nich ponad 800 dzieci, a pracują w nich 183 osoby. Utrzymanie przedszkoli przy jednostkach kosztuje resort obrony ponad 8 mln zł rocznie.

"W sytuacjach szczególnych, tam gdzie mamy do czynienia z tzw. zielonymi garnizonami, czyli jednostkami wojskowymi oddalonymi od miejscowości, od terenów zubranizowanych, staramy się nie likwidować placówek przedszkolnych, gdy nie ma woli przejęcia i ich prowadzenia " - zapewnił Mroczek. Dodał, że wojsko będzie prowadzić te przedszkola tak długo, aż znajdzie się podmiot, który będzie chciał przejąć ich prowadzenie. Wiceszef resortu obrony przypomniał, że obok przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy jest wiele przeszkoli prowadzonych przez inne podmioty. Takim podmiotami są np. stowarzyszenia.

Mroczek poinformował, że w przypadku przedszkola w Leżnicy Wielkiej nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, dopiero rozpoczęto rozmowy z samorządem. "Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia" - zaznaczył.

Poinformował także, że resort obrony wszystkie procedury związane z przekazywaniem przedszkoli zaplanowane na ten rok skłonny jest przełożyć tak, by skorelować je z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W styczniu Sejm zdecydował o przesunięciu wprowadzenia tego obowiązku z 1 września 2012 r. na 1 września 2014 r.

Mroczek podkreślił, że MON nie będzie przekazywać przedszkoli na siłę. (PAP)

dsr/ abe/