Jak podkreśliło MIR, program operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój" (PO WER) powstał "w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia". "Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w tych obszarach" - zaznaczył resort.
Budżet całego programu sięga ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych".
"Program nie będzie prostą kontynuacją +Kapitału Ludzkiego 2007-2013+, który skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z których finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom" - podkreśliła cytowana w piątkowym komunikacie resortu jego szefowa Maria Wasiak.

Urzędy mało efektywne w szukaniu ofert dla młodych absolwentów>>

"Z pomocą PO WER będą realizowane reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie" - dodała Wasiak.
Jak mówił wcześniej PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski, na aktywizację zawodową, kształcenie, poprawę sytuacji na rynku pracy młodych osób trafi 1 mld 757 mln euro.
Środki z Programu "Wiedza Edukacja Rozwój" mają też pomóc instytucjom publicznym w realizowaniu reform. Chodzi m.in. o skrócenie czasu postępowań gospodarczych, tworzenie lepszego prawa, podniesienie jakości konsultacji społecznych, czy też zwiększenie kompetencji kadr instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej. Również samorządy otrzymają m.in. pomoc w zakresie podniesienia jakości planowania przestrzennego. Na te przedsięwzięcia przeznaczono 739 mln euro.
Orłowski zauważył, że dofinansowane z pieniędzy UE projekty dotyczące edukacji i szkolnictwa wyższego będą musiały odpowiadać na potrzeby pracodawców. Na to trafi 1 mld 56 mln euro.

Podpisano regulacje dotyczące unijnej pomocy dla przedszkoli>>

Aż 301 mln euro to wsparcie m.in. na finansowanie ważnych z punktu widzenia rynku pracy programów profilaktycznych. "Chodzi m.in. o choroby krążenia, nowotworowe, generalnie takie, które są najczęstszą przyczyną braku aktywności zawodowej. Dofinansowanie unijne będą mogły uzyskać też kadry medyczne specjalizujące się w dziedzinach powiązanych z potrzebami demograficznymi, geriatrią czy też usługami opiekuńczymi" - mówił Orłowski. Dodał, że z tych pieniędzy mają powstawać centra symulacji na wyższych uczelniach medycznych, pozwalające ich studentom zdobywać umiejętności praktyczne.
670 mln euro z programu PO WER przeznaczono natomiast na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. "Chcemy w ten sposób wspierać nietypowe, innowacyjne i ponadnarodowe projekty. Przykładem może być sfinansowanie wdrożenia w Polsce nowatorskich metod zwalczania bezrobocia, które sprawdziły się w innych państwach, gdzie z powodzeniem funkcjonują w warunkach zbliżonych do polskich" - tłumaczył minister Orłowski. (PAP)

Będą pieniądze na aktywizację zawodową młodych>>